Home Hoạt động Hoạt động của bộ môn
XUYÊN VIỆT 2024 - ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 3/3/2024

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG đã hoàn thành việc dẫn đoàn XUYÊN VIỆT 2024 - đây là một môn học “đặc biệt” của gần 400 SV năm thứ 3 khoá 66 các ngành, chuyên ngành Kiến trúc, Kiến trúc Công nghệ, Kiến trúc Nội thất, Kiến trúc Cảnh quan, Quy hoạch và Quy hoạch Kiến trúc của KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI.
Hành trình 13 ngày (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 02/03/2024) trên 4.500 km theo suốt chiều dài đất nước qua 24 tỉnh thành đã diễn ra THÀNH CÔNG và AN TOÀN, với nhiều điểm tham quan và nhiều trải nghiệm thú vị cho cả SV và GV trong suốt hành trình. May be an image of 9 people, fire and text that says 'ĐẠI HỌCXÂY DỰNG HÀ NỘI XUYENVIET2024 19022024 HANOI KHOIHANH.'
May be an image of 1 person, trolley and text May be an image of text May be an image of one or more people, the Temple of Heaven and text May be an image of 3 people, monument, temple and text that says 'XUYENVIET2024 21022024 BINHDÍNH THAPBANHIT' May be an image of 5 people and text that says 'KHU TRƯNG GIANT SP XUYENVIET2024 22022024 NHATRANG BAOTANGHAIDUONGHOC.' May be an image of 5 people, monument, temple and text that says 'XUYENVIET2024 22022024 NHATRANG THAPTRAMHUONG' May be an image of horizon, cloud, fog, windmill, grass and text that says 'XUYENVIET2024 23022024 NINHTHUAN CANHDONGDIENGIO' May be an image of ‎1 person, crowd and ‎text that says '‎TRANS- יς C 2024 QUAN TẶP XUYÊN VIỆT XUYENVIET2024 24022024 TPHCM HOITRUONGTHONGNHAT‎'‎‎ May be an image of 2 people, monument and text May be an image of monument, temple and text May be an image of 4 people and text that says 'XUYENVIET2024 26022024 CAN THO CHONOICAIR' May be an image of 6 people and text May be an image of one or more people, dais and text May be an image of 10 people, street, crowd and text May be an image of 2 people, crowd and text May be an image of 6 people, bicycle and text that says 'XUYENVIET2024 29022024 QUANGNAM PHOCOHOIAN' May be an image of 9 people, crowd, fog, temple and text that says 'XUYENVIET2024 01032024 DANANG HAIVANQUAN' May be an image of 5 people, crowd and text May be an image of 10 people, crowd and text May be an image of 7 people, monument and text that says 'ĐẠIHOCXÂY ĐẠI DƯNG HÀ NỘI " X224 XUYENV 02032024 NHIEMVUHOANTHANH'
Các đối tác

Kết nối