Home Hoạt động Thông báo
DANH SÁCH PHÂN CHIA HỘI ĐỒNG VÀ NỘP SẢN PHẨM BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ K64 - ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/5/2024

I. NỘI DUNG THỂ HIỆN: Toàn bộ đồ án thể hiện trong 10-12 tờ khổ A0 ngang, bao gồm 2 phần:
Phần KIẾN TRÚC (85%)
1. Lý do lựa chọn đề tài. Tổng quan về đề tài
2. Sơ đồ vị trí và các phân tích về địa điểm
3. Phân tích ý tưởng kiến trúc và công nghệ - kỹ thuật
4. Tổng mặt bằng công trình
5. Các bản vẽ mặt bằng
6. Các bản vẽ mặt đứng
7. Các bản vẽ mặt cắt
8. Phối cảnh nội, ngoại thất
9. Chi tiết cấu tạo thể hiện ý tưởng chính / đặc thù
Phần KỸ THUẬT (15%)

II. SẢN PHẨM ĐỒ ÁN: có 04 sản phẩm bắt buộc theo yêu cầu
1. 01 bộ các bản vẽ khổ A0 ngang (thể hiện toàn bộ nội dung bản vẽ chi tiết của đồ án) có khung bản vẽ theo mẫu chung (dùng để Bảo vệ sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp)
2. 01 thuyết minh ĐATN khổ A4 đứng (thể hiện toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ chi tiết của đồ án) có cấu trúc thuyết minh theo mẫu chung (dùng để Bảo vệ sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp)
3. 01 bản vẽ tổng hợp khổ A1 đứng (thể hiện ý tưởng và nội dung chính của đồ án) có khung bản vẽ theo mẫu chung (dùng để triển lãm ĐATN)
4. Mô hình (khổ A3 trở lên)

Ghi chú:
1. Các mẫu chung được download theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1y7mfaasBwQHnIJQo71DZK376qNabc2Li?usp=share_link
2. SV điền đầy đủ thông tin và tải file sản phẩm Bảo vệ sơ khảo lên trước 06h00 sáng thứ tư, ngày 05/06/2024 theo link: https://forms.gle/d6AQPB4LQHrNVbgX6
3. Buổi bảo vệ sơ khảo sẽ bắt đầu vào lúc 08h00 sáng thứ tư, ngày 05/06/2024 tại các Hội đồng theo danh sách.
4. Đặt tên các sản phẩm để Bảo vệ sơ khảo:
- Bản vẽ chi tiết (10-1 tờ A0 ngang) ghép vào thành duy nhất 01 file .pdf, dung lượng < 100MB, định dạng tên file: A0 - HĐ* - TÊN VIẾT TẮT GVHD - HỌ VÀ TÊN SV - LỚP - SỐ ĐT.pdf (ví dụ: A0 - HĐ1 - BNS - NGUYỄN VĂN AN - 61KD4 - 0933000444.pdf)
- Thuyết minh A4 đứng (không giới hạn số trang) chuyển thành duy nhất 01 file .pdf, dung lượng < 10MB, định dạng tên file: A4 - HĐ* - TÊN VIẾT TẮT GVHD - HỌ VÀ TÊN SV - LỚP - SỐ ĐT.pdf (ví dụ: A4 - HĐ1 - BNS - NGUYỄN VĂN AN - 61KD4 - 0933000444.pdf)
- Bản vẽ tổng hợp (01 tờ A1 đứng) chuyển thành duy nhất 01 file .pdf, dung lượng < 10MB, định dạng tên file: A1 - HĐ* - TÊN VIẾT TẮT GVHD - HỌ VÀ TÊN SV - LỚP - SỐ ĐT.pdf (ví dụ: A1 - HĐ1 - BNS - NGUYỄN VĂN AN - 61KD4 - 0933000444.pdf)
5. Sau khi nộp thành công, SV sẽ nhận được mail xác nhận tự động. Email này sẽ là minh chứng cho việc nộp bài nên SV cần chú ý gõ đúng địa chỉ email của mình để tránh việc không nhận được email này.
6. SV nộp muộn hoặc không nộp sản phẩm Bảo vệ sơ khảo sẽ chịu các xử lý của Bộ môn.
Các đối tác

Kết nối