Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 2017 - 58KD
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 12/8/2017

Các bạn sinh viên download đề bài và các bản vẽ liên quan tại đây:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1i8b-VMYdoSTWw3X3pGcnhxRjg
Các nhóm sinh viên làm việc với giáo viên hướng dẫn theo lịch và danh sách đã công bốCác đối tác

Kết nối