Home Hoạt động Hoạt động của bộ môn
Thông báo của phòng đào tạo về phòng chấm đồ án DD6 - 60KD
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 22/12/2017

Thời gian: 8h30 Thứ bảy 23/12/2017
Địa điểm : Theo các phòng được phân công

 Các đối tác

Kết nối