Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN KTDD 3 - BIỆT THỰ GIA ĐÌNH
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/1/2018

Các bạn sinh viên download nhiệm vụ chi tiết theo link sau: BMKTDD - NhiemvuthietkeDoanDD3.61KD - 2018.01.07.pdfIf you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

Các đối tác

Kết nối