Home Hoạt động Hoạt động của bộ môn
BUỔI TẬP TRUNG PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH XUYÊN VIỆT 2020 - 62KD
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 2/1/2020

Tại Trường Đại học Xây dựng có một môn học mà gần như tất cả sinh viên mặc dù đã qua môn nhưng vẫn muốn được học lại ...

17h30, 03/01/2020 tại Hội trường G3 ...

"Tất tần tật" hành trang kiến thức và kinh nghiệm Xuyên Việt, từ ĐI ĐỂ HỌC, để trải nghiệm kiến trúc, thiên nhiên, văn hóa, con người... đến ĐI ĐỂ CHƠI, ăn uống, giữ gìn sức khỏe, tiết kiệm tiền ...Các đối tác

Kết nối