Home Hoạt động Thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (NĂM HỌC 2019-2020)
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/1/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - P402.A1
TT MSSV Họ và tên Lớp GVHD
1 2045160 Đinh Văn  Trường  59KD3 Cô Vũ Hương Lan              
 ĐT :  0904161515
2 2041660 Nguyễn Hoàng  Trung  60KD1 Cô Ngô Hà Thanh                
ĐT :  0904198074 
3 2000360 Hà Diệu Anh 60KD2
4 2045160 Chu Khánh Trường 60KD3
5 2047860 Phạm Trung Hiếu 60KD1 Thầy Đặng Việt Long           
ĐT :  0912268797
6 2046960 Lê Thị Hồng Nhan 60KD4 Thầy Doãn Minh Khôi         
ĐT :  0913502839
7 2033260 Vương Đức Đạt 60KDE
8 2044860 Lê Hoàng Nhật 60KD4
9 2044560 Nguyễn Thị Huế 60KD2 Thầy Doãn Thế Trung          
ĐT :  0904164021
10 2010260 Nguyễn Phi  Hùng 60KDF
11 2016660 Lê Tuấn Quang 60KDF
12 2035960 Hoàng Thị Minh Thu 60KDF
13 2040760 Nguyễn Thắng  Tiến  60KD2 Thầy Hoàng Nguyễn  Tùng      
ĐT :  0988955961
14 2050060 Vương Tiến Kiên 60KD6 Thầy Hoàng Thúc Hào            
ĐT :  0913553205
15 2070559 Đinh Tiến  Đạt 59KDF Thầy Lê Nam Phong            
ĐT :  0868665488
16 2039260 Thiều Đức Minh 60KD4
17 2000660 Nguyễn Thị Ngọc 60KD2 Thầy Lý Quốc Sơn             
ĐT :  0913056598
18 2045060 Hoàng Thị Oanh 60KD1
19 2043460 Đỗ Lê Khánh Toàn 60KDE Thầy Nguyễn Đức Vinh          
ĐT :  0983536065
20 2034760 Nguyễn Phúc Vinh 60KDE
21 2089558 Trần Trung  Hiếu 58KD
22 2017360 Nguyễn Trọng Đại 60KD5
23 2042460 Lưu Minh Quang 60KD4 Thầy Nguyễn Quang Minh     
ĐT :  0902188094 
24 2044660 Nguyễn Thị Thúy 60KD2
25 2002960 Trần Bảo Lộc 60KDE
26 2017960 Đỗ Hồng Nhung 60KDF
27 2049260 Lê Hoàng Sơn 60KD3 Thầy Nguyễn Việt Huy         
ĐT :  0962738804
28 2003160 Vũ Kim  Anh 60KDF
29 2018160 Nguyễn Đức Hoàng 60KDF
30 2002360 Vũ Thị Thu 60KDF
31 2000160 Nguyễn Hoàng Hải 60KDF
32 2045860 Nguyễn Xuân  Năm  60KD6 Thầy Phan Tiến Hậu              
ĐT :  0905599289
33 2046860 Lê Thị Băng Thanh 60KDE
34 2048160 Nguyễn Quốc Pháp 60KD4 Thầy Trần Minh Tùng           
ĐT :  0933264426
35 2021760 Đoàn Văn Thường 60KD4
36 2035860 Nguyễn Ngọc Trâm 60KD6
37 2003260 Cao Xuân Hòa 60KDF
38 2004360 Ngô Văn  Ánh 60KD6
39 2006160 Chu Thanh An 60KD1
40 2029260 Nguyễn Hải Ninh 60KDE
41 2004060 Hoàng Thị  Lan 60KD4 Thầy Trần Quốc Việt                
ĐT :  0968012241
42 2039760 Nguyễn Trung Đức 60KD4
43 2039660 Vũ Kiều Trang 60KD2 Thầy Trần Tuấn Anh            
ĐT :  0936242332
44 2003660 Lưu Thị  Huyền  60KD5 Thầy Nguyễn Minh Việt       
ĐT : 0904926885
                           Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng 
Các đối tác

Kết nối