Home Hoạt động Hoạt động của bộ môn
GIAO NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ ĐỒ ÁN KTDD3
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/1/2020

[ TALKSHOW CUỐI CÙNG TRONG NĂM KỶ HỢI CỦA BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG ] ...

Dành cho các SV khóa 63KD, 63KDNT, 63QH ...

17h00, thứ sáu, ngày 10/01/2020, tại Hội trường tầng 2 nhà G3, ĐHXD ...

Chú ý: buổi nói chuyện sẽ bắt đầu lúc 17h00 (thay vì 17h30 như đã thông báo) !!!


Các đối tác

Kết nối