Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
Nhiệm vụ thiết kế Đồ án KTDD 4 - K63
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/4/2020

Khu đất thiết kế (dwg)

Giao và giảng Nhiệm vụ thiết kế Đồ án KTDD 4

Chuyên đề 1 hỗ trợ SV thực hiện Đồ án KTDD 4: TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG NĂNG TRONG NHÀ HÀNG

Chuyên đề 2 hỗ trợ SV thực hiện Đồ án KTDD 4: NHÀ HÀNG HẢI SẢN - QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN

"Tham quan" công trình: ĐẦU RỒNG RESTAURANT

If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Các đối tác

Kết nối