Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
Đồ án tổng hợp K59
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 13/8/2018

Bộ môn Kiến trúc dân dụng gửi tới các bạn sinh viên K59 thông tin về Đồ án tổng hợp năm học 2018-2019

1.Nhiệm vụ thiết kế và khu đất xây dựng

Các bạn sinh viên tải nhiệm vụ thiết kế và khu đất xây dựng theo đường dẫn dưới đây

  1. Khu đất xây dựng Chung cư

2.Danh sách và Kế hoạch thực hiện đồ án

Dưới đây là đường dẫn thông tin về Danh sách sinh viên làm việc dưới sự hướng dẫn của Bộ môn Kiến trúc dân dụng và Kế hoạch thực hiện đồ án








Các đối tác

Kết nối