Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN KTDD5 - K63
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 24/8/2020

 Do dịch bệnh nên BM không thể tổ chức buổi giao đề tập trung nên trong tuần 1, thầy cô phụ trách các xưởng giao đề và giảng cho SV cách thức thiết kế. File giảng đề và ví dụ tham khảo sẽ được BM chuyển lên youtube sau.

2020.08.20.DoanKTDD5.63KD.pdf
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.Các đối tác

Kết nối