Home Hoạt động Hoạt động của bộ môn
LỊCH HƯỚNG DẪN, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CÁC LỚP ĐỒ ÁN NGUYỆN VỌNG HK2 (NH 2020- 2021)
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 24/3/2021

Môn/nhóm:

330306 - Đồ án kiến trúc nhóm LOPB4

Số tín chỉ:

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

 GV HD

1

199961

Tăng Quốc Sự

61KT1

bombubam1998@gmail.com

Ths. KTS. Nguyễn Thùy Dương   
ĐT : 0904024680 -  14h thứ 3 P401A1

2

526861

Đỗ Văn Thuật

61XD7

dothuatnuce1998@gmail.com

 

Môn/nhóm:

330306 - Đồ án kiến trúc nhóm LOPNV18

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

1500162

Chu Tùng Anh

62KTE

ealbert2211@gmail.com

Ths. KTS. Nguyễn Thùy Dương
ĐT : 0904024680 -
14h thứ 3 P401A1

2

502161

Dương Văn Bằng

61XD5

bangdv0197@gmail.com

3

39161

Cù Triều Dương

61XD10

cutrieuduong@gmail.com

4

167062

Phạm Xuân Quân

62XD10

phamxuanquan24121998@gmail.com

5

105059

Phạm Hoàng Tôn

59TH1

phamhoangton123@gmail.com

6

026116

Nguyễn Thành Trung

LT16XD

TRUNG026116@NUCE.EDU.VN

 

Link nhiệm vụ thiết kế đồ án kiến trúc (330306): ĐAKT

 

 

Môn/nhóm:

331627 - Đồ án kiến trúc dân dụng 3 nhóm LOPNV20

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

2107959

Hoàng Việt An

59KD6

hoangdacann@gmail.com

Ths.KTS. Phạm Mỹ Lan       
ĐT : 0988726722 - 14H30 Thứ 3 P401A1     

2

2025454

Trịnh Hữu Công

54KD6

congkd6@gmail.com

3

2074059

Trần Ngọc Doanh

59KD3

doanhbibi1995@gmail.com

4

2007661

Tạ Văn Duy

61KD1

Taduyart1998@gmail.com

5

2010261

Nguyễn Việt Đức

61KD3

ducviet10a4@gmail.com

6

2008463

Phạm Lê Huỳnh Đức

63NT

ducpham1522000@gmail.com

7

2012662

Nguyễn Thị Thu Hiền

62KD4

ToHuuTue99@gmail.com

8

2046758

Nguyễn Mạnh Hiệp

58KDF

manhhiep1995@gmail.com

9

2107859

Bùi Thị Hướng

59QH2

huongduong.kts319@gmail.com

10

2025662

Cao Phương Nam

62NT

caonamphuong2708@gmail.com

11

2027261

Nguyễn Hồng Phúc

61KD1

hongphuc131198@gmail.com

12

2029361

Lê Xuân Quý

61KD4

lexuanquya1@gmail.com

13

2032662

Đinh Vương Thắng

62NT

dinhvuongthang36@gmail.com

14

2039859

Chu Minh Tiến

59QH1

chutien22042012@gmail.com

15

2035362

Trần Quốc Tiến

62NT

Tientran2699@gmail.com

16

2012260

Hoàng Tuấn Vũ

60KDNT

tuanvu2191997@gmail.com

 

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất đồ án ktdd3 (331627): NV3 

 

 

Môn/nhóm:

331628 - Đồ án kiến trúc dân dụng 4 nhóm LOPNV20

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

2107959

Hoàng Việt An

59KD6

hoangdacann@gmail.com

Ths.KTS. Bùi Ngọc Sơn
ĐT : 0949801190                      8h30 sáng thứ 4 tầng 10 TN    ( HD từ tuần 32 -37)
Tuần 38 thể hiện.

2

2074059

Trần Ngọc Doanh

59KD3

doanhbibi1995@gmail.com

3

2014360

Nguyễn Hữu Duy

60KD5

nhduy1997@gmail.com

4

2041060

Lê Thế Đôn

60KD4

lethedon97@gmail.com

5

2014662

Vũ Trung Hiếu

62KD4

vtrunghieu262@gmail.com

6

2049460

Nguyễn Mạnh Hùng

60KD5

pkmax2468@gmail.com

7

2000860

Công Thị Minh Huyền

60KD5

minhhuyencong@gmail.com

8

2017260

Phùng Thị Huyền

60KD5

phunghuyen60d5@gmail.com

9

2043559

Trần Văn Quang

59KD5

quang1996tran@gmail.com

10

2039859

Chu Minh Tiến

59QH1

chutien22042012@gmail.com

 

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất đồ án ktdd4 (331628): NV4

 

Môn/nhóm:

331629 - Đồ án kiến trúc dân dụng 5 nhóm LOPNV19

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

2107959

Hoàng Việt An

59KD6

hoangdacann@gmail.com

Ths.KTS. Trần Quốc Việt
ĐT: 0968012241     
9h30 sáng thứ 5, P401A1        
(
HD từ tuần 32 -37) -
Tuần 38 thể hiện                              

2

2000661

Hoàng Hữu Anh

61KD4

huuhoanganh198@gmail.com

3

2001861

Trần Việt Anh

61KDF

vietanhtran304@gmail.com

4

2004362

Nguyễn Đình Chiến

62KD5

cnblue.art@gmail.com

5

2025454

Trịnh Hữu Công

54KD6

congkd6@gmail.com

6

2041060

Lê Thế Đôn

60KD4

lethedon97@gmail.com

7

2008963

Hồ Thị Thu Hà

63KD4

macdiem99@gmail.com

8

2011962

Trần Văn Hải

62KDF

madebytranhai@gmail.com

9

2046758

Nguyễn Mạnh Hiệp

58KDF

manhhiep1995@gmail.com

10

2013862

Nguyễn Trung Hiếu

62KD3

darklord9c9@gmail.com

11

2013761

Trần Thị Hoài

61KD1

Tranhoai11091998@gmail.com

12

2018861

Hồ Vĩnh Lâm

61KD2

Holamhp1998@gmail.com

13

2019962

Nguyễn Tùng Lâm

62KD3

emlaaicacbac@gmail.com

14

2019260

Đào Thiên Phúc

60KD5

davidlee241197@gmail.com

15

2032461

Vũ Tiến Thành

61KD3

vutienthanh2604@gmail.com

16

2069059

Hoàng Thị Thanh Thủy

59KD2

Okitashoji01shinsengumi@gmail.com

17

2035961

Hồ Huyền Trang

61KD1

Hotrang192@gmail.com

 

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất đồ án ktdd5 (331629): NV5 & KĐ5

 

Môn/nhóm:

331630 - Đồ án kiến trúc dân dụng 6 nhóm LOPNV19

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

2000762

Đoàn Quỳnh Anh

62KD3

quynhanhdoan11@gmail.com

Ths. KTS. Nguyễn Minh Việt      
           ĐT : 0904926885             14h30 Chiều thứ 3
tầng 10 nhà TN
( HD từ tuần 32 -37)
Tuần 38 thể hiện 

2

2048260

Hoàng Tuấn Anh

60KD2

antontuananh@gmail.com

3

2128858

Nguyễn Ngọc Anh

58KDF

Anhktstl@gmail.com

4

2001861

Trần Việt Anh

61KDF

vietanhtran304@gmail.com

5

2025454

Trịnh Hữu Công

54KD6

congkd6@gmail.com

6

2006261

Ngô Hoàng Dũng

61KD5

ngohoangdung0604@gmail.com

7

2006461

Nguyễn Anh Dũng

61KD3

Yangnguyen98dhxd@gmail.com

8

2008462

Nguyễn Hoàng Anh Đạt

62KD4

anhdatnguyenhoang@gmail.com

9

2008062

Lưu Hải Đăng

62KD3

dangvc1999@gmail.com

10

2041060

Lê Thế Đôn

60KD4

lethedon97@gmail.com

11

2018960

Nguyễn Minh Hiền

60KD5

nguyenhien97122@gmail.com

12

2012662

Nguyễn Thị Thu Hiền

62KD4

ToHuuTue99@gmail.com

13

2046758

Nguyễn Mạnh Hiệp

58KDF

manhhiep1995@gmail.com

14

2013862

Nguyễn Trung Hiếu

62KD3

darklord9c9@gmail.com

15

2043560

Đồng Trung Hòa

60KD4

hoadainhan0981500396@gmail.com

16

2013761

Trần Thị Hoài

61KD1

Tranhoai11091998@gmail.com

17

2009460

Nguyễn Văn Khải

60KD4

khainguyen.kd4@gmail.com

Ths. KTS. Bùi Ngọc Sơn    
ĐT : 0949801190 
14h30 Chiều thứ 3
tầng 10 nhà TN
( HD từ tuần 32 -37) 
Tuần 38 thể hiện

18

2019762

Nguyễn Thị Lam

62KD4

niconico01669826847@gmail.com

19

2018861

Hồ Vĩnh Lâm

61KD2

Holamhp1998@gmail.com

20

2020563

Vũ Thành Luân

63KD4

vuluan1120@gmail.com

21

2054459

Nguyễn Quang Phúc

59KD1

phucnq.iarch@gmail.com

22

2031561

Trịnh Xuân Thái

61KD2

trinhxuanthai98@gmail.com

23

2006060

Lê Văn Thành

60KD5

thanhnuce1997@gmail.com

24

2049160

Trần Nguyễn Huệ Thư

60KD4

Huethu.nuce@gmail.com

25

2031258

Chu Thị Minh Trang

58KDE

Samchu.2211@gmail.com

26

2035961

Hồ Huyền Trang

61KD1

Hotrang192@gmail.com

27

2036661

Nguyễn Văn Trình

61KD2

vantrinhnguyen16061998@gmail.com

28

2000760

Đỗ Xuân Trường

60KDE

gikin24378@gmail.com

29

2055759

Nguyễn Thanh Tùng

59KDF

kerry0010@gmail.com

30

2038962

Nguyễn Thế Tùng

62KD4

charasaohehe@gmail.com

31

2040661

Hoàng Thế Vinh

61KD1

thevinhhoangnuce@gmail.com

 

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất đồ án ktdd6 (331630): NV6 & KĐ6

 

Môn/nhóm:

331631 - Đồ án kiến trúc dân dụng 7 nhóm LOPNV20

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

2048260

Hoàng Tuấn Anh

60KD2

antontuananh@gmail.com

Ths. KTS. Đặng Việt Long                  
 ĐT : 0912268797 
14h30 Chiều thứ 5 -  P401A1                  
 (
HD từ tuần 32 -37)    
Tuần 38 thể hiện

2

2025454

Trịnh Hữu Công

54KD6

congkd6@gmail.com

3

012425

Hoàng Văn Dương

B25KD

hoangduong1223@gmail.com

4

2098458

Bùi Đăng Hiển

58KD4

Danghien0401@gmail.com

5

2049460

Nguyễn Mạnh Hùng

60KD5

pkmax2468@gmail.com

6

2000860

Công Thị Minh Huyền

60KD5

minhhuyencong@gmail.com

7

2017260

Phùng Thị Huyền

60KD5

phunghuyen60d5@gmail.com

8

2046460

Ngô Phạm Hoàng Minh

60KD4

hoangminh3839399@gmail.com

9

2035961

Hồ Huyền Trang

61KD1

Hotrang192@gmail.com

10

2000760

Đỗ Xuân Trường

60KDE

gikin24378@gmail.com

11

2055759

Nguyễn Thanh Tùng

59KDF

kerry0010@gmail.com

 

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất đồ án ktdd7 (331631): NV7 & KĐ7

 

Môn/nhóm:

331632 - Đồ án kiến trúc dân dụng 8 nhóm LOPNV19

 

 

 

 

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

1

2041260

Đặng Quỳnh An

60KD6

anjp997@gmail.com

Ths. KTS. Trần Quốc Việt
ĐT : 0968012241   
9h30 sáng thứ 5 P401A1         (
HD từ tuần 32 -37)
Tuần 38 thể hiện      

2

2107959

Hoàng Việt An

59KD6

hoangdacann@gmail.com

3

2048260

Hoàng Tuấn Anh

60KD2

antontuananh@gmail.com

4

2128858

Nguyễn Ngọc Anh

58KDF

Anhktstl@gmail.com

5

2003261

Phạm Thị Mạnh Cầm

61KD3

phamthimanhcam@gmail.com

6

2004361

Lại Ngọc Chuẩn

61KD5

laingocchuan98nd@gmail.com

7

2005461

Đỗ Văn Cường

61KD2

Cuongdv.nuce61@gmail.com

8

2006461

Nguyễn Anh Dũng

61KD3

Yangnguyen98dhxd@gmail.com

9

2008362

Nguyễn Công Đạt

62KD5

Moneycd1999@gmail.com

10

2009062

Trần Thành Đạt

62KD4

tranthanhdat553@gmail.com

11

2008661

Nguyễn Đức Đô

61KD2

nguyenducdokts@gmail.com

12

2009561

Lê Minh Đức

61KD1

lmduc1998@gmail.com

13

2010261

Nguyễn Việt Đức

61KD3

ducviet10a4@gmail.com

14

2099859

Đoàn Thị Hiền

59KDF

hien.dnt96@gmail.com

15

2098458

Bùi Đăng Hiển

58KD4

Danghien0401@gmail.com

16

2046758

Nguyễn Mạnh Hiệp

58KDF

manhhiep1995@gmail.com

17

2012962

Nguyễn Quang Hiệp

62KD4

hiep.hd120415@gmail.com

18

2043560

Đồng Trung Hòa

60KD4

hoadainhan0981500396@gmail.com

19

2013761

Trần Thị Hoài

61KD1

Tranhoai11091998@gmail.com

20

2015861

Ngô Huy Hùng

61KD4

hungbn788@gmail.com

21

2009460

Nguyễn Văn Khải

60KD4

khainguyen.kd4@gmail.com

22

2049660

Nguyễn Đăng Kiên

60KD5

Kiennguyen.231297@gmail.com

Ths. KTS. Đào Quỳnh Anh               
ĐT : 0904202015
HD  8h30 sáng thứ 2 - P401A1
(
HD từ tuần 32 -37)
Tuần 38 thể hiện                          

23

2017060

Hoàng Anh Lâm

60KD4

lam.hoang1125@gmail.com

24

2018861

Hồ Vĩnh Lâm

61KD2

Holamhp1998@gmail.com

25

2040360

Nguyễn Quang Minh

60KD1

minhbim1997@gmail.com

26

2120158

Đỗ Thị Tuyết Ngân

58KDF

Dotuyetngankdf@gmail.com

27

2025861

Vương Bảo Ngọc

61KD5

vuongbaongoc.nuce@gmail.com

28

2106259

Cao Trọng Phúc

59KDF

CPHUC.ACE@GMAIL.COM

29

2028461

Phạm Khắc Quân

61KD3

duduquan123@gmail.com

30

2006060

Lê Văn Thành

60KD5

thanhnuce1997@gmail.com

31

2033361

Phạm Văn Thiện

61KD4

Phamthien3011@gmail.com

32

2069059

Hoàng Thị Thanh Thủy

59KD2

Okitashoji01shinsengumi@gmail.com

33

2049160

Trần Nguyễn Huệ Thư

60KD4

Huethu.nuce@gmail.com

34

2031258

Chu Thị Minh Trang

58KDE

Samchu.2211@gmail.com

35

2001160

Trần Thị Thu Trang

60KD5

thutrangg797@gmail.com

36

2036961

Lê Trung

61KD3

letrunghd1998@gmail.com

37

2000760

Đỗ Xuân Trường

60KDE

gikin24378@gmail.com

38

2007758

Bùi Anh Tú

58KD2

buianhtu08@gmail.com

39

2038162

Vũ Huy Mạnh Tuấn

62KD4

tuanexx99@gmail.com

40

2003958

Đào Duy Tùng

58KDF

daoduytung221@gmail.com

41

2040961

Trương Minh Vũ

61KD2

nevergiveup260998@gmail.com

 

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất đồ án ktdd8 (331632): NV8 & KĐ8

 

Các đối tác

Kết nối