Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KTDD7 CÁC LỚP 64KD(1-5) HK2 (2021-2022)
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 26/3/2022

Các bạn sinh viên download Nhiệm vụ thiết kế và khu đất theo các liên kết sau:
- Nhiệm vụ thiết kế: tại đây
- Khu đất thiết kế: file CAD

Các đối tác

Kết nối