Home Hoạt động Thông báo
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 31/3/2022

1. SV điền đầy đủ thông tin và tải file sản phẩm để kiểm tra tiến độ lần 2 lên trước 08h00 sáng thứ hai, ngày 04/04/2022 theo đường link: https://forms.gle/42uoC758zHDgY3FK9


 

2. Buổi kiểm tra tiến độ sẽ bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 04/04/2022 tại Văn phòng BM KTDD, phòng 402 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Để tránh việc tập trung đông người, các SV sẽ có mặt theo đúng khung giờ. Nếu không đến đúng giờ quy định, SV coi như vắng mặt.

 

3. Sản phẩm để kiểm tra tiến độ lần 2 dưới dạng duy nhất 01 file .pdf, dung lượng < 10MB, định dạng tên file: STT THEO DANH SÁCH - TÊN VIẾT TẮT GV KIỂM TRA - HỌ VÀ TÊN SV - LỚP - SỐ ĐT.pdf (ví dụ: 22 - BNS - NGUYỄN VĂN AN - 61KD4 - 0933000444.pdf)

 

4. Sau khi nộp thành công, SV sẽ nhận được mail xác nhận tự động. Email này sẽ là minh chứng cho việc nộp bài nên SV cần chú ý gõ đúng địa chỉ email của mình để tránh việc không nhận được email này.

Các đối tác

Kết nối