Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD4 cho lớp 65QH & 65KD
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 4/5/2022

Các bạn sinh viên download Nhiệm vụ thiết kế và khu đất theo các liên kết sau:
- Nhiệm vụ thiết kế: tại đây
- Khu đất thiết kế: file CAD

Các đối tác

Kết nối