Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD5 cho các lớp 65KD và 65KDF
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 9/8/2022

Đồ án KTDD5 - Học kì I - Năm học 2022-2023
Link download nhiệm vụ thiết kế và khu đất: Tại đây

Các đối tác

Kết nối