Home Hoạt động Thông báo
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/8/2022

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH

STT

Môn học

GVHD

Lịch ôn tập

Lịch thi

Ghi chú

1

Kiến trúc 1

Cô Đào Quỳnh Anh
ĐT: 0904202015
Email: anhdq@huce.edu.vn

10h00 sáng thứ Sáu
 ngày 19/8/2022
tại p.402.A1

09h00 sáng thứ Hai
ngày 29/8/2022
tại Phòng 402.A1

 

2

Kiến trúc 2

Thầy Bùi Ngọc Sơn
ĐT: 0949801190
Email: sonbn2@huce.edu.vn

14h00 chiều Thứ Hai
ngày 22/8/2022
tại A8 Studio tầng 10 Nhà Thí Nghiệm

09h00 sáng thứ Hai
ngày 29/8/2022
tại Phòng 402.A1

 

3

Kiến trúc nhà công cộng

Thầy Nguyễn Đức Vinh
ĐT: 0983536065
Email: vinhnd@huce.edu.vn

9h00 sáng thứ Bảy
ngày 20/8/2022
tại p.1001 Nhà Thí Nghiệm

09h00 sáng thứ Hai
ngày 29/8/2022
tại Phòng 402.A1

 

Hà Nội ngày 17/8/2022

Các đối tác

Kết nối