Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
LỊCH HỌC & NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HKI Năm học 2022-2023
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/9/2022

Năm học 2022-2023

STT

Lớp 

Số TT từ

GVHD

Bắt đầu

1

Đồ án kiến trúc 4

1

TS. Hoàng Nguyên Tùng
7h30 thứ Năm
P.108.H1

15/9/2022

& 1GV từ BM KTCQ

2

Đồ án KTDD3

1-12

ThS. Nguyễn Hoàng Hiệp
8h00 thứ Năm
P.402.A1

14/9/2022

13-24

ThS. Chu Ngọc Huyền
Tiết 4,5,6 thứ Tư
P.402.A1

3

Đồ án KTDD4

1-13

ThS. Nguyễn Hoàng Hiệp
09h30 thứ Năm
P.402.A1

15/9/2022

14-27

TS. Nguyễn Việt Huy
9h00 sáng thứ Hai
P.108.H1

4

Đồ án KTDD6

1-13

ThS. Đặng Việt Long
8h30 thứ 5
 p. 402.A1

15/9/2022

5

Đồ án KTDD7

1-13

ThS. Đặng Việt Long
8h30 thứ 5
 p. 402.A1

15/9/2022

14-25

TS. Nguyễn Việt Huy
 13h30 thứ Bẩy
P. 36.H3

6

Thiết kế ý tưởng 2

9

ThS. Trần Tuấn Anh
8h00-16h30 thứ Sáu
610.H1

23/9/2022

7

Thiết kế ý tưởng 3

4

 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ KHU ĐẤT

Link nhiệm vụ thiết kế và khu đất

Nhiệm vụ và khu đất Đồ án KTDD 3

 

Nhiệm vụ và khu đất Đồ án KTDD 4

 

Nhiệm vụ và khu đất Đồ án KTDD 6

 

Nhiệm vụ và khu đất Đồ án KTDD 7

 

Thiết kế ý tưởng 2 & 3

Nhận trực tiếp trên lớp ngày 23/9/2022

Nhiệm vụ và khu đất Đồ án kiến trúc 4

Nhận trực tiếp trên lớp ngày 15/9/2022

 

DANH SÁCH CHI TIẾT

331627 Đồ án kiến trúc dân dụng 3 LOPNV43

.

Xuất danh sách

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

2002863

Nguyễn Thu

Bình

63KD4

ThS. Nguyễn Hoàng Hiệp
ĐT: 098 368 8383
email: Hiepnh@huce.edu.vn
8h00 thứ Năm
P.402.A1

 

2

2006062

Nguyễn Tiến

Dũng

62NT

 

3

2005663

Cao Thị

Duyên

63KD6

 

4

2007063

Phạm Đình

Điệp

63KD4

 

5

2010361

Phan Đình

Đức

61KD2

 

6

2008463

Phạm Lê Huỳnh

Đức

63NT

 

7

2011362

Nguyễn Ngọc

Hải

62KD5

 

8

2043560

Đồng Trung

Hòa

60KD4

 

9

2029860

Khổng Minh

Hoàng

60KD6

 

10

2202663

Trần Minh

Hoàng

63KD2

 

11

2005460

Lê Huy

Hùng

60KD5

 

12

2017561

Nguyễn Quang

Khải

61KD2

 

13

2021562

Phạm Thùy

Linh

62NT

ThS. Chu Ngọc Huyền
ĐT: 094 478 9191
Email: Huyencn@huce.edu.vn
Tiết 4,5,6 thứ Tư
P.402.A1

 

14

2017165

Cao Đức

Mạnh

65KD1

 

15

2025662

Cao Phương

Nam

62NT

 

16

2025862

Đặng Phương

Nam

62NT

 

17

2025463

Vũ Hoàng

Phi

63KD4

 

18

2103665

Nguyễn Hùng

Sơn

65QH

 

19

2023764

Phạm Văn

Tài

64KD4

 

20

2030463

Lương Văn

Thanh

63KD3

 

21

2207763

Đào Thu

Thủy

63KDE

 

22

2003060

Nguyễn Hà

Trang

60KD3

 

23

2012260

Hoàng Tuấn

60KDNT

 

24

2209164

Trần Lê

64QH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331628 Đồ án kiến trúc dân dụng 4 LOPNV43

.

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

020218

Vũ Văn

Ánh

LT18KD

ThS. Nguyễn Hoàng Hiệp
ĐT: 098 368 8383
email: Hiepnh@huce.edu.vn
9h30 thứ Năm
P.402.A1

 

2

2043660

Bùi Quang

Duy

60KD3

 

3

2007163

Nguyễn Thành

Đô

63KD2

 

4

2004865

Mạc Duy

Đức

65KD2

 

5

2011362

Nguyễn Ngọc

Hải

62KD5

 

6

2010163

Bùi Duy

Hiệp

63KD2

 

7

2014662

Vũ Trung

Hiếu

62KD4

 

8

2043560

Đồng Trung

Hòa

60KD4

 

9

2010564

Nguyễn

Hoàng

64KD3

 

10

2015861

Ngô Huy

Hùng

61KD4

 

11

2015163

Phạm Vĩnh

Huy

63KD4

 

12

2017561

Nguyễn Quang

Khải

61KD2

 

13

2018260

Lê Công

Khanh

60KD3

 

14

2034560

Phùng Thị Mỹ

Linh

60KDNT

TS. Nguyễn Việt Huy
ĐT: 096 273 8804
Email: Huynv@huce.edu.vn
9h00 sáng thứ Hai
P.108.H1

 

15

2021562

Phạm Thùy

Linh

62NT

 

16

2205063

Đào Xuân

Long

63KD3

 

17

2025662

Cao Phương

Nam

62NT

 

18

2025862

Đặng Phương

Nam

62NT

 

19

2023263

Tạ Hoàng

Nam

63KD6

 

20

2028463

Phạm Trường

Sơn

63KD4

 

21

2207263

Trịnh Cao

Sơn

63KD3

 

22

2103665

Nguyễn Hùng

Sơn

65QH

 

23

2023764

Phạm Văn

Tài

64KD4

 

24

2036063

Nguyễn Thị Hồng

Tươi

63QH1

 

25

2030363

Bùi Ngọc

Thanh

64KD5

 

26

2034263

Nguyễn Quang

Trường

63QH2

 

27

2012260

Hoàng Tuấn

60KDNT

 

28

2209164

Trần Lê

64QH

 

331630 Đồ án kiến trúc dân dụng 6 LOPNV43

.

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

2002062

Nguyễn Minh

Anh

62KDE

ThS. Đặng Việt Long
ĐT: 091 226 8797
Email: Longdv@huce.edu.vn
8h30 thứ 5
 p. 402.A1

 

2

2002463

Vũ Việt

Anh

63KD5

 

3

2007362

Nguyễn Nhật

Duy

62KD2

 

4

2010261

Nguyễn Việt

Đức

61KD3

 

5

2012962

Nguyễn Quang

Hiệp

62KD4

 

6

2043560

Đồng Trung

Hòa

60KD4

 

7

2029860

Khổng Minh

Hoàng

60KD6

 

8

2018260

Lê Công

Khanh

60KD3

 

9

2019962

Nguyễn Tùng

Lâm

62KD3

 

10

2205663

Phạm Hoàng

Long

63KD2

 

11

2027661

Vũ Trường

Phước

61KD5

 

12

2027863

Nguyễn Văn

Sâm

63KD3

 

13

2028964

Nguyễn Hữu

Trung

64KD4

 

331631 Đồ án kiến trúc dân dụng 7 LOPNV43

.

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

2001862

Nguyễn Đức

Anh

62KD2

ThS. Đặng Việt Long
ĐT: 091 226 8797
Email: Longdv@huce.edu.vn
8h30 thứ 5
 p. 402.A1

 

2

2006461

Nguyễn Anh

Dũng

61KD3

 

3

2043660

Bùi Quang

Duy

60KD3

 

4

2008963

Hồ Thị Thu

63KD4

 

5

2014662

Vũ Trung

Hiếu

62KD4

 

6

2043560

Đồng Trung

Hòa

60KD4

 

7

2029860

Khổng Minh

Hoàng

60KD6

 

8

2005460

Lê Huy

Hùng

60KD5

 

9

2014563

Nguyễn Quang

Huy

63KD1

 

10

2017561

Nguyễn Quang

Khải

61KD2

 

11

2016263

Phạm Văn

Khôi

63KDE

 

12

2204363

Đỗ Yến

Linh

63KD6

 

13

2019063

Mạc Đình Quý

Long

63KD3

 

14

2020563

Vũ Thành

Luân

63KD4

TS. Nguyễn Việt Huy
ĐT: 096 273 8804
Email: Huynv@huce.edu.vn
13h30  thứ Bẩy
P.36.H3

 

15

2020963

Lê Bá

Mạnh

63KD2

 

16

2024063

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

63KD4

 

17

2027263

Văn Đình

Quang

63KD4

 

18

2027963

Trần Đình

Sang

63KD3

 

19

2023764

Phạm Văn

Tài

64KD4

 

20

2029663

Trần Công

Thái

63KD5

 

21

2031663

Nguyễn Thị

Thiết

63KD4

 

22

2019760

Trần Thị

Thư

60KD1

 

23

2028564

Trần Thị Huyền

Trang

64KD4

 

24

2037363

Nguyễn Thành

Vinh

63KD1

 

25

2030360

Nguyễn Thị

Yến

60KD1

 

331655 Thiết kế ý tưởng 2 LOPNV43

.

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

2002062

Nguyễn Minh

Anh

62KDE

ThS. Trần Tuấn Anh
ĐT: 093 624 2332
email:
8h00-16h30 thứ Sáu
ngày 23/9/2022
P.610.H1

 

2

2001063

Nguyễn Hoàng

Anh

63KD4

 

3

2200963

Nguyễn Văn

Doanh

63KD5

 

4

2015163

Phạm Vĩnh

Huy

63KD4

 

5

2017561

Nguyễn Quang

Khải

61KD2

 

6

2206563

Vũ Phương

Nam

63KDE

 

7

2102863

Phạm Hoàng

Nhung

63QH2

 

8

2034562

Nguyễn Văn

Thế

62KD4

 

9

2031763

Nguyễn Văn

Thức

63KD6

 

331636 Thiết kế ý tưởng 3 LOPNV43

.

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

2012364

Ngô Quang

Huy

64KD1

ThS. Trần Tuấn Anh
ĐT: 093 624 2332
email:
8h00-16h30 thứ Sáu
ngày 23/9/2022
P.610.H1

 

2

2016363

Nguyễn Trung

Kiên

63KD2

 

3

2019962

Nguyễn Tùng

Lâm

62KD3

 

4

2026563

Phạm Minh

Quân

63KD6

 

338815 Đồ án kiến trúc 4 LOPNV43

.

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Mã lớp

GVHD

Ghi chú

1

2023664

Vũ Ngọc

Sơn

64KDNTC

TS. Hoàng Nguyên Tùng
7h30 thứ Năm
P.108.H1

 

 Các đối tác

Kết nối