Home Hoạt động Hoạt động của bộ môn
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ĐỒ ÁN XUẤT SẮC 2017
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/5/2017

Ban tổ chức cuộc thi ĐỒ ÁN XUẤT SẮC 2017 có thông báo thay đổi về nội dung cuộc thi như sau: Thay vì chỉ trao giải các đồ án ở học kỳ 2, Bộ môn KTDD đã thống nhất trao giải cho tất cả các đồ án của cả năm học 2016-2017 ( có thêm các đồ án DD5, DD6 & DD8). Thông báo và chi tiết về cuộc thi được đính kém ở bên dưới.
Chúc các bạn sinh viên tham gia cuộc thi nhiều sáng tạo và thành công.

Ban tổ chức.

Link download khung tên các đồ án: https://www.dropbox.com/sh/lwmyqybx8zfsbpq/AABBhKzryITNAOZlELVz8RRRa?dl=0

Các đối tác

Kết nối