Home Hoạt động Thông báo
THÔNG BÁO Về việc dạy và học các lớp thuộc học kỳ 3 năm học 2022-2023 (Cập nhật)
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 29/4/2023

 

Bộ môn Kiến trúc dân dụng đã xếp lịch tổng thể cho các lớp (xem bảng dưới). Lịch cụ thể của từng lớp, từng nhóm sẽ được các giảng viên đăng ký và cập nhật tại các đường link tương ứng với từng lớp (xem cột chứa các đường link). Nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch làm việc từng buổi và thông tin về khu đất chỉ định cho đồ án cũng có trong link vừa đề cập.

Trong tuần bắt đầu của các lớp đồ án, sinh viên làm việc ở nhà, chủ động tự tải về các thông tin của đồ án cũng như lịch học để chuẩn bị cho buổi các buổi thông tiếp theo. Nếu gặp khó khăn có thể liên hệ Thư ký bộ môn theo số điện thoại 0975847102 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

STT

Mã HP

Tên môn học

Tên lớp

Lịch học tổng thể

Link để xem lịch học chi tiết; danh sách chia nhóm, nhiệm vụ thiết kế và khu đất (đối với đồ án)

Tuần bắt đầu

Tuần kết thúc

1

330306

Đồ án kiến trúc

LOPNV41

01-07 / 5

03-09 / 7

https://by.edu.vn/gqq4

2

338808

Đồ án kiến trúc 2

LOPNV41

24-30 / 4

10-14 / 7

https://by.edu.vn/EJu9 

3

338811

Đồ án kiến trúc 3

LOPNV41

24-30 / 4

10-14 / 7

 https://by.edu.vn/vj7J 

4

338815

Đồ án kiến trúc 4

LOPNV41

24-30 / 4

10-14 / 7

https://by.edu.vn/UDFe  

5

331627

Đồ án kiến trúc dân dụng 3

LOPNV41

01-07 / 5

19-25 / 6

https://by.edu.vn/p11V  

6

331628

Đồ án kiến trúc dân dụng 4

LOPNV41

01-07 / 5

19-25 / 6

 https://by.edu.vn/PR9Q

7

331629

Đồ án kiến trúc dân dụng 5

LOPNV41

01-07 / 5

19-25 / 6

https://by.edu.vn/IGA0

8

331630

Đồ án kiến trúc dân dụng 6

LOPNV41

01-07 / 5

19-25 / 6

 https://by.edu.vn/jE8s

9

331631

Đồ án kiến trúc dân dụng 7

LOPNV41

01-07 / 5

19-25 / 6

https://by.edu.vn/IgIC  

10

331632

Đồ án kiến trúc dân dụng 8

LOPNV41

01-07 / 5

26/6 - 02/7

 https://by.edu.vn/bpoG

11

331634

Cấu tạo kiến trúc

LOPNV42

01-07 / 5

10-14 / 7

https://by.edu.vn/fFSK  

12

331636

Thiết kế ý tưởng 2

LOPNV42

22-28 / 5

22-28 / 5

https://by.edu.vn/raAV 

13

331655

Thiết kế ý tưởng 3

LOPNV42

22-28 / 5

22-28 / 5


LỊCH HỌC ĐỒ ÁN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KÌ 3

Năm học 2022-2023

STT

Môn học

Lớp

Số TT từ

GVHD

Buổi bắt đầu

Ghi chú

1

330306

Đồ án kiến trúc

LOPNV41

1

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương
10h40  thứ Ba /P.402.A1

9/5/2023

 

2

338811

Đồ án kiến trúc 3

LOPNV41

1

ThS. Nguyễn Minh Việt
9h00 thứ Sáu
A8 Studio tầng 10 Nhà Thí Nghiệm

5/5/2023

 

3

338808

Đồ án kiến trúc 2

LOPNV41

1-2

TS.Lê Nam Phong
8h30 thứ Sáu/P.402.A1

5/5/2023

 

3-4

ThS. Chu Ngọc Huyền
9h00 thứ Sáu/P.402.A1

5/5/2023

 

4

338815

Đồ án kiến trúc 4

LOPNV41

1-8

TS.Lê Nam Phong
8h30 thứ Sáu/P.402.A1
TS.Phạm Anh Tuấn (KT Cảnh quan)
9h00 thứ Năm/P.411.A1

5/5/2023

 

9-16

ThS. Chu Ngọc Huyền
9h00 thứ Sáu/P.402.A1
TS.Phạm Anh Tuấn (KT Cảnh quan)
9h00 thứ Năm/P.411.A1

5/5/2023

 

5

331627

Đồ án kiến trúc dân dụng 3

LOPNV41

1

ThS. Phạm Thị Mỹ Lan
15h thứ Hai /P.402.A1

8/5/2023

 

6

331628

Đồ án kiến trúc dân dụng 4

LOPNV41

1

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương
10h40  thứ Ba /P.402.A1

9/5/2023

 

7

331630

Đồ án kiến trúc dân dụng 6

LOPNV41

1-12

TS.Lê Nam Phong
9h00 thứ Sáu/P.402.A1

5/5/2023

 

13-24

ThS. Nguyễn Việt Tùng
8h30 thứ Ba/P.402.A1

9/5/2023

 

25-36

ThS. Chu Ngọc Huyền
15h00 thứ Tư/P.H3.36

10/5/2023

 

8

331629

Đồ án kiến trúc dân dụng 5

LOPNV41

1-9

ThS. Nguyễn Việt Tùng
8h30 thứ Ba/P.402.A1

9/5/2023

 

10-18

ThS. Nguyễn Minh Việt
9h00 thứ Sáu
A8 Studio tầng 10 Nhà Thí Nghiệm

12/5/2023

 

9

331631

Đồ án kiến trúc dân dụng 7

LOPNV41

1-9

TS. Nguyễn Việt Huy
9h30 thứ Ba/P.402.A1

9/5/2023

 

10-18

ThS. Phan Tiến Hậu
10h30 thứ Tư/P.402.A1

10/5/2023

 

10

331632

Đồ án kiến trúc dân dụng 8

LOPNV41

1-15

TS. Nguyễn Việt Huy
9h30 thứ Ba/P.402.A1

9/5/2023

 

16-30

ThS. Phan Tiến Hậu
10h00 thứ Tư/P.402.A1

10/5/2023

 

11

331636

Thiết kế ý tưởng 2

LOPNV42

1

ThS. Trần Tuấn Anh
8h00 thứ Năm 25/5/2023
P.402.A1

25/5/2023

 

12

331655

Thiết kế ý tưởng 3

LOPNV42

1

ThS. Trần Tuấn Anh
8h00 thứ Năm 25/5/2023
P.402.A1

25/5/2023

 

13

331634

Cấu tạo kiến trúc (lớp lý thuyết)

LOPNV42

1

ThS.Đặng Việt Long
Tiết 7,8,9 Thứ Ba/P.22.H2
Tiết 4,5,6 thứ Sáu/P.605.H1

12/5/2023

Thứ 3 tiết 789
Thứ 6 tiết 456

 

Các đối tác

Kết nối