Home Hoạt động Thông báo
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 18/8/2023

STT

Môn học

Lớp

TT trong DSSV

GVHD

Nhiệm vụ TK, khu đất, DS lớp

1

330306

Đồ án kiến trúc

LOPNV42

1-12

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương
09h15  thứ Ba /P.402.A1

https://bit.ly/45A7Y82

2

338806

Đồ án kiến trúc 3 (CDIO)

LOPNV42

1-7

ThS. Chu Ngọc Huyền
Tiết 10-12 thứ Hai/P.H3.37

https://bit.ly/45fqTVZ

3

338811

 

1-8

4

338815

Đồ án kiến trúc 4 (CDIO)

LOPNV42

1-15

ThS. Chu Ngọc Huyền
Tiết 10-12 thứ Năm/P.22.H2

https://bit.ly/3YHixUJ

5

331627

Đồ án kiến trúc dân dụng 3

LOPNV42

1-14

ThS. Nguyễn Việt Tùng
9h00 thứ Năm/P.402.A1

https://bit.ly/3qAzLXm

6

331628

Đồ án kiến trúc dân dụng 4

LOPNV42

1-14

ThS. Lê Thị Hồng Vân
14h00 thứ Hai/P.402.A1

https://bit.ly/3OxYqnm

15-28

ThS. Bùi Ngọc Sơn
14h30 thứ Tư
A8 Studio tầng 10 Nhà Thí Nghiệm

29-42

ThS. Đào Quỳnh Anh
9h30 sáng thứ Tư/P.402.A1

7

331630

Đồ án kiến trúc dân dụng 5

LOPNV42

1-12

ThS. Bùi Ngọc Sơn
08h30 thứ Tư
A8 Studio tầng 10 Nhà Thí Nghiệm

https://bit.ly/3E7Ppwh

13-24

TS. Hoàng Nguyên Tùng
15h thứ Tư/P.402.A1

25-36

ThS. Chu Ngọc Huyền
Tiết 10-12 thứ Sáu/P.22.H2

8

331629

Đồ án kiến trúc dân dụng 6

LOPNV42

1-15

TS. Hoàng Nguyên Tùng
15h thứ Tư/P.402.A1

https://bit.ly/3YJ3f1Y

16-30

ThS. Lý Quốc Sơn
14h30 thứ 5/P.402.A1

31-44

ThS. Chu Ngọc Huyền
15h00 thứ Tư/P.402.A1

9

331631

Đồ án kiến trúc dân dụng 7

LOPNV42

1-12

ThS. Chu Ngọc Huyền
09h00 thứ Tư/P.402.A1

https://bit.ly/3seJYJA

13-24

TS. Lê Nam Phong
14h30 thứ Năm/P.402.A1

10

331632

Đồ án kiến trúc dân dụng 8

LOPNV42

1-15

ThS. Trần Quốc Việt
16h30 thứ Tư/P.116.A1

https://bit.ly/3OHaHG5

16-30

TS. Lê Nam Phong
9h00 Thứ 6/P.402.A1

31-46

ThS. Phan Tiến Hậu
14h30 thứ Ba/P.402.A1

11

338819

Đồ án kiến trúc (CDIO KT)

LOPNV42

6-Jan

ThS. Phan Tiến Hậu
16h00 thứ Ba/P.402.A1

https://bit.ly/3P204Py

 

Lưu ý:

Sinh viên các lớp Đồ án kiến trúc 3 và Đồ án kiến trúc 4 liên hệ với Thư ký BM Kiến trúc dân dụng để cập nhật thông tin về các GVHD phần cảnh quan và nội thất

 

Các đối tác

Kết nối