Câu hỏi : Tôi muốn hỏi trong thời gian tới bộ môn có kế hoạch tuyển dụng không và tôi có thể tham khảo thêm thông tin ở đâu? Xin cảm ơn!

Câu trả lời :

Mọi thông tin tuyển dụng có trên trang thông tin của nhà trường. Bạn vui lòng vào đó để biết thêm chi tiết...

Các đối tác

Kết nối