Home Góc sinh viên Chia sẻ kinh nghiệm
BẢNG GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/9/2011

Bảng giờ lên lớp

Buổi

Tiết

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Sáng

1

6h45

7h30

2

7h35

8h20

3

8h30

9h15

4

9h20

10h05

5

10h15

11h00

6

11h05

11h50

Chiều

7

12h15

13h00

8

13h05

13h50

9

14h00

14h45

10

14h50

15h35

11

15h45

16h30

12

16h35

17h20

Tối

13

18h00

18h45

14

18h50

19h35

15

19h45

20h30


Buổi

Tiết

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Sáng

1

6h45

7h30

2

7h35

8h20

3

8h30

9h15

4

9h20

10h05

5

10h15

11h00

6

11h05

11h50

Chiều

7

12h15

13h00

8

13h05

13h50

9

14h00

14h45

10

14h50

15h35

11

15h45

16h30

12

16h35

17h20

Tối

13

18h00

18h45

14

18h50

19h35

15

19h45

20h30





Các đối tác

Kết nối