Home Tin tức Thông báo
QUY ĐỊNH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 57KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/6/2017

THỜI GIAN: 8h00 NGÀY THỨ HAI 19/6/2017

 

Stt

Nội dung chấm điểm

Nội dung cụ thể

Yêu cầu

Điểm

1

Hiện trạng  - Ý tưởng

Phân tích hiện  trạng

Đầy đủ; logic; dễ hiểu

1/10

Phân tích công năng

Phân tích ý tưởng

2

Phần quy hoạch

Phương án TMB

Có sự liên kết với phần phân tích

2/10

Phương án so sánh

3

Phần công trình

Mặt bằng

Các bản vẽ đúng quy định kỹ thuật, diễn tả đầy đủ ý đồ kiến trúc, thể hiện trong sáng

6/10

Mặt đứng

Mặt cắt

Chi tiết cấu tạo

Phối cảnh công trình

Đẹp nêu bật ý tưởng, ấn tượng

Phối cảnh nội thất

4

Phần thể hiện tổng thể

Toàn bộ các bản vẽ

ý tưởng sáng tạo thể hiện trong giải pháp và trình bày bản vẽ đẹp, ấn tượng.

1/10

Tổng cộng

10/10

 

Yêu cầu với giáo viên

-          Giáo viên có thể cho điểm lẻ tới 0,5 điểm

-          Những đồ án sạch sẽ, không mắc lỗi, cao nhất là 9 điểm

-          Những đồ án được cộng 1 điểm liên quan tới ý tưởng sáng tạo thể hiện trong giải pháp và trình bày bản vẽ đẹp, ấn tượng.

-          Các Hội đồng đề xuất cho 1-2 bài có chất lượng tốt để Khoa in trưng bày cho buổi lễ triển lãm và khai mạc bảo vệ đồ án Tốt nghiệp

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
Các đối tác

Kết nối