Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SV K58 LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN KiẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/8/2017

Lịch ra đề : Thứ 6 ngày 11/8/2017 Địa điểm : Tiết 10 - 12. Phòng 26H2
Lịch ra đề : Thứ 6 ngày 11/8/2017
Địa điểm : Tiết 10  - 12. Phòng 26H2

TT MSSV Họ và tên Lớp GVHD Điện thoại 
1 2074758 Dương Việt Dũng 58KD2 GV. Nguyễn Văn Đoàn O913216480
2 2099458 Nguyễn Mạnh Dũng 58KD2 GV. Nguyễn Văn Đoàn
3 2067758 Nguyễn Huy Đức 58KD6 GV. Nguyễn Văn Đoàn
4 2091558 Trần Minh Đức 58KD6 GV. Nguyễn Văn Đoàn
5 2090558 Nguyễn Thị Minh Phương 58KD8 GV. Nguyễn Văn Đoàn
6 2109058 Mai Ngọc Quân 58KD8 GV. Nguyễn Văn Đoàn
7 2067558 Hoàng Việt Chinh 58KD5 Ths. Bùi Ngọc Sơn O949801190
8 2100058 Giang Thành Công 58KD5 Ths. Bùi Ngọc Sơn
9 2074058 Giáp Thị Chang 58KD8 Ths. Bùi Ngọc Sơn
10 2094458 Nguyễn Đình Chức 58KD8 Ths. Bùi Ngọc Sơn
11 2093058 Nguyễn Danh Nam 58KD3 Ths. Đặng Việt Long O912268797
12 2093858 Đào Trọng Nghĩa 58KD3 Ths. Đặng Việt Long
13 2067857 Nguyễn Thanh Thúy 58KD5 Ths. Đặng Việt Long
14 2098858 Nguyễn Trường Tuân 58KD5 Ths. Đặng Việt Long
15 2109258 Ngô Văn Đạo 58KD2 Ths. Đặng Việt Long
16 2098258 Nguyễn Hải Yến 58KD8 Ths. Đặng Việt Long
17 2086758 Đỗ Văn Nghĩa 58KD7 Ths. Đào Quỳnh Anh O904202015
18 2102757 Nguyễn Đức Quân 58KD2 Ths. Đào Quỳnh Anh
19 2099358 Nguyễn Ngọc Sơn 58KD2 Ths. Đào Quỳnh Anh
20 2062058 Nguyễn Việt Cường 58KD3 Ths. Đào Quỳnh Anh
21 2076458 Đặng Văn Đông 58KD3 Ths. Đào Quỳnh Anh
22 2109458 Trần Việt Hùng 58KD1 Ths. Doãn Thế Trung O904164021
23 2080258 Vương Mạnh Linh 58KD1 Ths. Doãn Thế Trung
24 2062658 Nguyễn Cao Đài 58KD4 Ths. Doãn Thế Trung
25 2121058 Nguyễn Văn Đại 58KD4 Ths. Doãn Thế Trung
26 2089558 Trần Trung Hiếu 58KD6 Ths. Doãn Thế Trung
27 2236657 Trần Thị Nhật 58KDF Ths. Doãn Thế Trung
28 2160258 Mai Thị Hằng 58KDF Ths. Doãn Thế Trung
29 2046758 Nguyễn Mạnh Hiệp 58KDF Ths. Doãn Thế Trung
30 2103458 Hứa Đức Đạt 58KD5 Ths. Hoàng Anh O904104509
31 2172057 Phạm Thái Tuấn 58KD5 Ths. Hoàng Anh
32 2087058 Nguyễn Danh Tuyên 58KD5 Ths. Hoàng Anh
33 2064758 Lê Văn Cường 58KD7 Ths. Hoàng Anh
34 2070558 Bùi Quang Cường 58KD7 Ths. Hoàng Anh
35 2099758 Phạm Đức Cảnh 58KD8 Ths. Hoàng Anh
36 2063058 Phạm Tiến Tuấn 58KD8 Ths. Hoàng Anh
37 2114458 Tô Văn Quang 58KD1 Ths. Hoàng Thúc Hào O913553205
38 2170158 Hoàng Văn Thành 58KD1 Ths. Hoàng Thúc Hào
39 2067958 Nguyễn Văn Định 58KD4 Ths. Hoàng Thúc Hào
40 2098458 Bùi Đăng Hiển 58KD4 Ths. Hoàng Thúc Hào
41 2178758 Phùng Ngọc Hà Ly 58KDE Ths. Hoàng Thúc Hào
42 2013558 Vũ Thanh Ngân 58KDE Ths. Hoàng Thúc Hào
43 2159658 Vũ Tuấn Nghĩa 58KDE Ths. Hoàng Thúc Hào
44 2116758 Nguyễn Thị Thảo 58KD1 Ths. Lê Hồng Vân O912560571
45 2085858 Nguyễn Bá Thức 58KD1 Ths. Lê Hồng Vân
46 2109158 Trần Văn Minh 58KD3 Ths. Lê Hồng Vân
47 2060758 Phùng Văn Nam 58KD3 Ths. Lê Hồng Vân
48 2112858 Trần Bảo Liêm 58KD6 Ths. Lê Hồng Vân
49 2090458 Phạm Ngọc Mai 58KD6 Ths. Lê Hồng Vân
50 2114958 Nguyễn Văn Ngọc 58KD6 Ths. Lê Hồng Vân
51 2116258 Đinh Thị Hương 58KD2 Ths. Lý Quốc Sơn O913056598
52 2110158 Nguyễn Trung Kiên 58KD2 Ths. Lý Quốc Sơn
53 2085558 Phan Văn Tùng 58KD4 Ths. Lý Quốc Sơn
54 2098158 Nguyễn Thị Huyền Trang 58KD3 Ths. Lý Quốc Sơn
55 2107958 Nguyễn Đình Triệu 58KD3 Ths. Lý Quốc Sơn
56 2074958 Đỗ Ngọc Quý 58KD5 Ths. Lý Quốc Sơn
57 2120355 Trần Đình Quý 58KD5 Ths. Lý Quốc Sơn
58 2172258 Nguyễn Thị Phương Thảo 58KD6 Ths. Ngô Hà Thanh O904198074
59 2072958 Giáp Văn Hải 58KD1 Ths. Ngô Hà Thanh
60 2095858 Vũ Văn Hiệu 58KD1 Ths. Ngô Hà Thanh
61 2118558 Nguyễn Quốc Trưởng 58KD7 Ths. Ngô Hà Thanh
62 2108358 Lương Thị Dung 58KD1 Ths. Ngô Hà Thanh
63 2106758 Nguyễn Văn Đạt 58KD2 Ths. Ngô Hà Thanh
64 2057858 Vũ Trung Kiên 58KDE Ths. Ngô Hà Thanh
65 2080658 Nguyễn Thị Thùy Linh 58KDE Ths. Ngô Hà Thanh
66 2107258 Trần Thị Thùy 58KD1 Ths. Nguyễn Đức Vinh O983536065
67 2097158 Đỗ Đình Trung 58KD1 Ths. Nguyễn Đức Vinh
68 2098657 Lê Hồng Cường 58KD6 Ths. Nguyễn Đức Vinh
69 2073458 Đàm Đức Tuấn 58KD7 Ths. Nguyễn Đức Vinh
70 2112158 Phạm Văn Tuyên 58KD7 Ths. Nguyễn Đức Vinh
71 2004858 Phạm Hồng Ngọc 58KDE Ths. Nguyễn Đức Vinh
72 2000958 Bùi Xuân Thao 58KDE Ths. Nguyễn Đức Vinh
73 2175358 Trần Văn Hoàng 58KD4 Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp  O983688388
74 2118758 Nguyễn Văn Khanh 58KD4 Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp 
75 2123058 Mai Văn Hạnh 58KD5 Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp 
76 2092858 Bùi Việt Hưng 58KD5 Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp 
77 2087158 Vũ Ngọc Bảo 58KD7 Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp 
78 2102858 Vũ Công Chức 58KD7 Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp 
79 2062858 Trần Văn Nhân 58KD4 Ths. Nguyễn Minh Việt O904926885
80 2102958 Nguyễn Thị Phượng 58KD4 Ths. Nguyễn Minh Việt
81 2121458 Nguyễn Văn Cường 58KD8 Ths. Nguyễn Minh Việt
82 2068358 Hoàng Quốc Duy 58KD8 Ths. Nguyễn Minh Việt
83 2092958 Nguyễn Phước Quý Hoàn 58KD2 Ths. Nguyễn Thuỳ Dương O904024680
84 2121358 Phạm Văn Hợi 58KD2 Ths. Nguyễn Thuỳ Dương
85 2067658 Nguyễn Thị Loan Phượng 58KD3 Ths. Nguyễn Thuỳ Dương
86 2081458 Nguyễn Văn Thịnh 58KD3 Ths. Nguyễn Thuỳ Dương
87 2101456 Đinh Vũ Thành 58KD7 Ths. Nguyễn Thuỳ Dương
88 2077758 Ong Xuân Trường 58KD7 Ths. Nguyễn Thuỳ Dương
89 2065258 Đỗ Tất Thắng 58KD5 Ths. Nguyễn Tuyết Nga O903427268
90 2174358 Trần Thị Thanh 58KD5 Ths. Nguyễn Tuyết Nga
91 2078958 Vũ Quang Tiến 58KD6 Ths. Nguyễn Tuyết Nga
92 2097458 Dương Thị Cẩm Vân 58KD6 Ths. Nguyễn Tuyết Nga
93 2059558 Phùng Gia Hoằng 58KD8 Ths. Nguyễn Tuyết Nga
94 2084257 Nguyễn Văn Lộc 58KD8 Ths. Nguyễn Tuyết Nga
95 2065558 Trần Thị 58KD1 Ths. Nguyễn Việt Tùng O904515183
96 2170458 Cao Xuân Trường 58KD3 Ths. Nguyễn Việt Tùng
97 2109858 Nguyễn Văn Vương 58KD3 Ths. Nguyễn Việt Tùng
98 2093958 Nguyễn Xuân Khoa 58KD5 Ths. Nguyễn Việt Tùng
99 2118858 Phạm Thị Lương 58KD5 Ths. Nguyễn Việt Tùng
100 2104258 Vũ Việt Tiến 58KD2 Ths. Trần Quốc Việt  O1227316799
101 2091056 Trương Thị Toan 58KD2 Ths. Trần Quốc Việt 
102 2091458 Nguyễn Văn Tùng 58KD2 Ths. Trần Quốc Việt 
103 2077358 Trần Đức Lợi 58KD4 Ths. Trần Quốc Việt 
104 2086858 Bùi Lê Minh 58KD4 Ths. Trần Quốc Việt 
105 2172058 Trần Đăng Đạt 58KD7 Ths. Trần Quốc Việt 
106 2066958 Nguyễn Quang Dương 58KD7 Ths. Trần Quốc Việt 
107 2114058 Vũ Ngọc Lâm 58KD4 Ths. Trần Tuấn Anh O936242332
108 2100858 Nguyễn Thị Lan 58KD4 Ths. Trần Tuấn Anh
109 2122858 Mai Thị Diệu 58KD5 Ths. Trần Tuấn Anh
110 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5 Ths. Trần Tuấn Anh
111 2077658 Dương Thị Duyên 58KD8 Ths. Trần Tuấn Anh
112 2170058 Cao Bá Giáp 58KD8 Ths. Trần Tuấn Anh
113 2059758 Phùng Thị Hương 58KD2 Ths. Vũ Hương Lan O904161515
114 2092558 Nguyễn Thị Hương 58KD2 Ths. Vũ Hương Lan
115 2087858 Nguyễn Đức Thành 58KD4 Ths. Vũ Hương Lan
116 2113058 Trần Văn Tuấn 58KD4 Ths. Vũ Hương Lan
117 2113758 Đỗ Quốc Sơn 58KD8 Ths. Vũ Hương Lan
118 2083958 Nguyễn Thị Thu Trang 58KD8 Ths. Vũ Hương Lan
119 2175458 Ngô Văn Đạt 58KD1 TS. Doãn Minh Khôi O913502839
120 2066558 Nguyễn Thị Oanh 58KD6 Ths. Ngô Hà Thanh
121 2118058 Vũ Tuấn Anh 58KD2 TS. Doãn Minh Khôi
122 2068758 Hà Minh Công 58KD2 TS. Doãn Minh Khôi
123 2067458 Nguyễn Đức Anh 58KD4 TS. Doãn Minh Khôi
124 2115658 Vũ Văn Bảng 58KD4 TS. Doãn Minh Khôi
125 2004658 Nguyễn Lâm Khoa 58KDE TS. Doãn Minh Khôi
126 2017758 Hoàng Mạnh Khôi 58KDE TS. Doãn Minh Khôi
127 2084858 Lê Thị Hòa 58KD7 TS. Nguyễn Quang Minh O902188094
128 2100558 Hoàng Minh Trung 58KD1 TS. Nguyễn Quang Minh
129 2091158 Nguyễn Xuân Trường 58KD1 TS. Nguyễn Quang Minh
130 2083058 Nguyễn Thị 58KD2 TS. Nguyễn Quang Minh
131 2169258 Phạm Đình Minh 58KD2 TS. Nguyễn Quang Minh
132 2037458 Phạm Công Huy 58KDF TS. Nguyễn Quang Minh
133 2150258 Trần Ngọc Huyền 58KDF TS. Nguyễn Quang Minh
134 2100358 Nguyễn Thị Ngọc 58KD1 TS. Trần Minh Tùng O933264426
135 2106558 Hoàng Thọ Dũng 58KD3 TS. Trần Minh Tùng
136 2092658 Nguyễn Thị Hồng 58KD3 TS. Trần Minh Tùng
137 2108558 Đỗ Văn Huỳnh 58KD6 TS. Trần Minh Tùng
138 2169658 Bùi Tấn Hùng 58KDF TS. Trần Minh Tùng
139 2079358 Đoàn Thị Hương 58KDF TS. Trần Minh Tùng
140 2099658 Nguyễn Thu Phương 58KD1 TS.Trần Minh Tùng
141 2058258 Nguyễn Quang Hòa 58KD7 TS.Nguyễn Việt Huy O962738804
142 2117058 Vũ Văn Lương 58KD7 TS.Nguyễn Việt Huy
143 2103457 Nguyễn Đức Long 58KD8 TS.Nguyễn Việt Huy
144 2108958 Nguyễn Xuân Mạnh 58KD8 TS.Nguyễn Việt Huy
145 2031258 Chu Thị Minh Trang 58KDE TS.Nguyễn Việt Huy
146 2154558 Hoàng Anh Giang 58KDF TS.Nguyễn Việt Huy
Tổng 146sv
Lịch ra đề đồ án tổng hợp bộ môn Kiến trúc Dân Dụng hướng dẫn   
Thứ 6 ngày 11/8/2017
Địa điểm : Tiết 10  - 12. Phòng 26H2 
Các đối tác

Kết nối