Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 2 (NĂM HỌC 2018 -2019)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 30/11/2018

BỘ MÔN: KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - P402.A1
* Sinh viên liên hệ trực tiếp với các GVHD để biết nội dung thực tập
TT MSSV Họ và tên Lớp GVHD
1 2047959 Giáp Thị Bích Yên 59KD3 Cô Đào Quỳnh Anh
2 2059559 Trần Văn Đàn 59KD4 Cô Đào Quỳnh Anh
3 2073759 Trần Thị Ngọc Huế 59KD6 Cô Lê Hồng Vân
4 2046359 Nguyễn Thị Hằng Nga 59KD3 Cô Lê Hồng Vân
5 2007659 Trần Phương Anh 59KD1 Cô Ngô Hà Thanh
6 2023559 Nguyễn Trang Anh 59KD1 Cô Ngô Hà Thanh
7 2063359 Lê Hồng Quân 59KD3 Cô Nguyễn Thuỳ Dương
8 2073159 Vũ Thị Thu 59KD5 Cô Nguyễn Thuỳ Dương
9 2049759 Nguyễn Quốc Anh 59KD4 Cô Nguyễn Tuyết Nga
10 2057859 Lưu Văn Chiến 59KD4 Cô Nguyễn Tuyết Nga
11 2041759 Trần Bảo Việt 59KD3 Cô Vũ Hương Lan
12 2069159 Mai Viết Toán 59KD5 Cô Vũ Hương Lan
13 2077059 Trần Đức Toàn 59KD1 Thầy Bùi Ngọc Sơn
14 2064559 Trần Thị Lan Anh 59KD5 Thầy Bùi Ngọc Sơn
15 2078559 Nguyễn Thu Hường 59KD4 Thầy Đặng Việt Long 
16 2065559 Bùi Thu Huyền 59KD4 Thầy Đặng Việt Long 
17 2062859 Nguyễn Mạnh Cương 59KD1 Thầy Doãn Minh Khôi
18 2057959 Phí Mạnh Cường 59KD6 Thầy Doãn Minh Khôi
19 2052759 Nguyễn Anh Minh 59KDF Thầy Doãn Minh Khôi
20 2126659 Nguyễn Anh Hoàng 59KDF Thầy Doãn Minh Khôi
21 2008659 Trần Nhật Linh 59KD1 Thầy Doãn Thế Trung
22 2078359 Nguyễn Ngọc Tuấn 59KD6 Thầy Doãn Thế Trung
23 2043159 Trần Đức Anh 59KD4 Thầy Doãn Thế Trung
24 2034559 Lê Hải Sơn 59KDE Thầy Doãn Thế Trung
25 2097259 Nguyễn Đình Trường 59KDF Thầy Doãn Thế Trung
26 2075559 Trần Văn Thiên 59KD1 Thầy Hoàng Anh
27 2070959 Nguyễn Văn Thượng 59KD1 Thầy Hoàng Anh
28 2077959 Nguyễn Viết Hải 59KD3 Thầy Hoàng Anh
29 2051759 Nguyễn Văn Khiêm 59KD5 Thầy Hoàng Thúc Hào
30 2079559 Nguyễn Tuấn Anh 59KD5 Thầy Lý Quốc Sơn
31 2074459 Lại Quang Thùy 59KD6 Thầy Lý Quốc Sơn
32 2056959 Trần Văn Tùng 59KD6 Thầy Lý Quốc Sơn
33 2074759 Phạm Huy Hiếu 59KD1 Thầy Nguyễn Đức Vinh
34 2074259 Vũ Bảo Sơn 59KD4 Thầy Nguyễn Đức Vinh
35 2023959 Đỗ Hữu Mạnh 59KDE Thầy Nguyễn Đức Vinh
36 2062659 Đặng Xuân Phương 59KD2 Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp
37 2070659 Đặng Thị Thanh 59KD4 Thầy Nguyễn Quang Minh
38 2062459 Đỗ Trung Tiến 59KD4 Thầy Nguyễn Quang Minh
39 2053359 Nguyễn Danh Bình 59KD5 Thầy Nguyễn Quang Minh
40 2055359 Đoàn Thanh Tùng 59KDE Thầy Nguyễn Quang Minh
41 2065459 Nguyễn Xuân Chiến 59KD6 Thầy Nguyễn Việt Huy
42 2076759 Trần Công Danh 59KD6 Thầy Nguyễn Việt Huy
43 2074359 Nguyễn Trung Hiếu 59KDF Thầy Nguyễn Việt Huy
44 2083459 Phạm Thái Hưng 59KDF Thầy Nguyễn Việt Huy
45 2032059 Phạm Thu Trang 59KDF Thầy Nguyễn Việt Huy
46 2102559 Hoàng Thị Hà Thanh 59KDF Thầy Nguyễn Việt Huy
47 2073859 Lâm Quốc Đạt 59KD4 Thầy Nguyễn Việt Tùng
48 2038659 Nguyễn Việt Anh 59KD6 Thầy Trần Minh Tùng
49 2030559 Đỗ Tiên Hoàng 59KDF Thầy Trần Minh Tùng
50 2004659 Mai Hồng Sơn 59KDE Thầy Trần MinhTùng
51 2000259 Nguyễn Việt Dũng 59KDE Thầy Trân  Minh Tùng
52 2045359 Ngô Thu 59KD6 Thầy Trần Minh Tùng
53 2033159 Triệu Việt Khánh 59KDE Thầy Trần Minh Tùng
54 2048459 Nguyễn Văn Lãm 59KD1 Thầy Trần Quóc Việt
55 2047659 Hà Phương Linh 59KD3 Thầy Trần Quốc Việt
56 2058959 Phan Huy Nam 59KD3 Thầy Trần Quốc Việt
57 2055859 Vương Tuấn Anh 59KD2 Thầy Trần Tuấn Anh
Các đối tác

Kết nối