Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 - TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NH 2018-2019

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 19/12/2018

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 –

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

- Thời gian :     10H30  thứ   6  ngày  21  /   12   /2018

-  Địa điểm :     Phòng 401- 402 Nhà A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2:

-  Phân tích đánh giá hiện trạng ( 2 điểm )

-  Phân tích ý tưởng thiết kế ( 3 điểm)

-  Tổng mặt bằng công trình ( 2 điểm)

-  Các mặt bằng công trình ( 3 điểm ) 

  

       2. ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT

 

           - Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất.

+ Phần nội thất thì giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc kiêm hướng dẫn phần nội thất.

+ Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật là cảnh quan, Kiến trúc môi trường xem thông tin cán bộ hướng dẫn ở khoa Kiến trúc và Quy hoạch.

 

                                                                        Hà nôi, ngày  18   tháng   12      năm 2018

                                                                              Bộ môn Kiến trúc Dân dụng

------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP

TT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

GV kiểm tra

1

2124257

Đinh Kim Tú

Anh

57KD2

Thầy Trân Minh Tùng kiểm tra

2

2067857

Nguyễn Thanh

Thúy

57KD6

3

2118058

Vũ Tuấn

Anh

58KD2

4

2079358

Đoàn Thị

Hương

58KDF

5

2107458

Phạm Văn

Hưởng

58KDF

6

2182258

Đoàn Trung

Kiên

58KDF

Thầy Nguyễn Việt Tùng kiểm tra

7

2138758

Tạ Ngọc

Nam

58KD8

8

2160958

Mai Thị

Quyên

58KD7

9

2144358

Đặng Quốc

Bình

58KD5

10

2100558

Hoàng Minh

Trung

58KD3

Các đối tác

Kết nối