Home Tin tức Thông báo
LỊCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – K59

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/12/2018

THỜI GIAN : 9h30 – 10h30 sáng thứ ba ngày 25/12/2018 
ĐỊA ĐIỂM : P401 NHÀ A1 
Chú ý : Những sinh viên nộp muộn không thu bài.Các đối tác

Kết nối