Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 19/1/2019

­BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 –

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

- Thời gian :  9h  thứ   5  ngày  24  /   1   /2019

-  Địa điểm :     Phòng 401- Nhà A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2:

Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án tốt nghiệp.

- Phần kiến trúc :   8.5 điểm

- Phần kỹ thuật :    1.5 điểm

 

Chú ý : Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến đồ án tốt nghiệp, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

  

      

                                                            Hà nôi, ngày  19   tháng   1 năm 2019

                                                                                                                                                                                 Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng


------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

TT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

GV KIỂM TRA

1

2124257

Đinh Kim Tú

Anh

57KD2

 

Thầy : Hoàng Nguyên Tùng

2

2067857

Nguyễn Thanh

Thúy

57KD6

3

2118058

Vũ Tuấn

Anh

58KD2

4

2079358

Đoàn Thị

Hương

58KDF

5

2107458

Phạm Văn

Hưởng

58KDF

6

2182258

Đoàn Trung

Kiên

58KDF

7

2138758

Tạ Ngọc

Nam

58KD8

8

2160958

Mai Thị

Quyên

58KD7

9

2144358

Đặng Quốc

Bình

58KD5

10

2100558

Hoàng Minh

Trung

58KD3

 

Các đối tác

Kết nối