Home Tin tức Thông báo
Thông báo về Thay đổi cách thức thực hiện đồ án

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 5/4/2019

Chào các bạn SV,

Sau khi thực hiện thí điểm thay đổi phương pháp học Đồ án KTDD3, Bộ môn KTDD đã nhận được nhiều phản hồi. Thông qua kết quả của Đồ án KTDD3, Bộ môn đã đi đến một số điểm thống nhất về cách thức thực hiện đồ án KTDD4 như sau:

1. Buổi ra đề (tuần 1): Ra đề theo lớp, tất cả các SV phải có mặt trong buổi ra đề để nhận GVHD, cách thức phân tích hiện trạng, phân tích công trình và thu thập tài liệu, dữ liệu thiết kế chuẩn bị cho tuần 2. GVHD phân đều 3 khu đất trong nhóm hướng dẫn của mình (không cho phép SV tự lựa chọn khu đất).

2. Buổi đánh giá hiện trạng (tuần 2)SV phân tích hiện trạng theo nhóm, nhóm được phân dựa trên các SV cùng 1 GVHD. 

3. Mô hình (áp dụng bắt buộc cho tuần 3, 4, 5): đây là mô hình tìm ý, đối với đồ án KTDD4, thống nhất tất cả mô hình đều có tỷ lệ 1/300, mô hình công trình kèm theo khu đất và bối cảnh đô thị xung quanh trong phạm vi ô vuông 100mx100m được cung cấp trong bản vẽ. Như vậy các buổi thông tuần 3 và 4, buổi chấm tiến độ tuần 5 của giai đoạn 1 bắt buộc phải có mô hình. Mô hình không bắt buộc đối với giai đoạn 2 (tuần 6, 7 và đánh giá cuối kỳ).

4. Các buổi thông bài (tuần 2, 3, 4, 6, 7): GV đánh giá cá nhân dựa trên khối lượng làm việc của SV
- Tuần 2: chấm điểm theo nhóm phân tích
- Tuần 3, 4: GVHD chấm điểm cá nhân (bắt buộc có mô hình tìm ý)
- Tuần 6, 7: GVHD chấm điểm cá nhân (không bắt buộc có mô hình).

5. Đánh giá giữa kỳ (tuần 5)điểm đánh giá là của tập thể các GVHD

6. Đánh giá cuối kỳ (tuần 8)chấm thảo luận, tập thể các GVHD

7. Đánh giá điểm thành phần: trừ tuần 1 (giao đề), tất cả các tuần còn lại của đồ án (tuần 2-8), SV đề nghị GVHD cho điểm dựa trên sự đánh giá khối lượng, chất lượng và thái độ làm việc của SV. Điểm được ghi vào trong Phiếu theo dõi học tập và phải được GVHD ký tên theo buổi. Phiếu này được SV giữ và trình cho các GVHD vào mỗi buổi làm việc. SV giữ phiếu này cẩn thận (nếu mất phiếu SV sẽ mất điểm tương ứng). SV có thể sau mỗi tuần nên chụp ảnh lại để lưu trữ thông tin (nếu mất có thể vẫn có minh chứng).

8. Nộp điểm: Phiếu theo dõi học tập sẽ được nộp cùng với đồ án trong buổi đánh giá cuối kỳ. GVHD tập hợp tất cả các phiếu theo dõi học tập theo lớp.

Mọi thắc mắc về cách thức thực hiện, SV có thể liên hệ với GVHD, GV phụ trách lớp hoặc trực tiếp tại Bộ môn KTDD. Chúc các SV có một đồ án hiệu quả !!!

Các đối tác

Kết nối