Home Tin tức Thông báo
LỊCH THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 3 KHOÁ 61KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 16/4/2019

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 3 KHOÁ 61KD

THỜI GIAN:   8H – 16H CHỦ NHẬT NGÀY 21/4/2019

( cả ngày chủ nhật)

 

TT

LỚP

GV PHỤ TRÁCH

PHÒNG

1

61KD1

Thầy Đặng Việt Long

105H1

2

61KD2

Thầy Lê Anh Vũ

106H1

3

61KD3

Cô Đào Quỳnh Anh

107H1

4

61KD4

Thầy Bùi Ngọc Sơn

112H1

5

61KD5

Cô Vũ Hương Lan

109H1

6

61KDE

Thầy  Nguyễn Minh Việt

110H1

7

61KDF

Thầy  Phan Tiến Hậu

111H2

  

 

              Hà nội, ngày  9  tháng 4  năm 2019

        Trưởng bộ môn

 

 

 

  Ths. KTS. Doãn Thế Trung

Các đối tác

Kết nối