Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (2018-2019) + KỂ HOẠCH THỰC HIỆN

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 20/4/2019

TT MSV Họ & Tên  Lớp  GVHD
1 2148058 Nguyễn Ngọc  Hiếu  58KD5 CÔ NGÔ HÀ THANH                        ĐT :  0904198074
2 2089558 Trần Trung  Hiếu  58KD6
3 2056259 Lương Thị Thanh  Hoài 59KD5
4 2092658 Nguyễn Thị  Hồng 58KD3
5 2020459 Thế Thị  Hồng 59KD5
6 2034959 Hoàng Quốc  Huy 59KD6 THẦY HOÀNG THÚC HÀO      
ĐT :  0913553205
7 2074559 Trần Quang  Huy 59KD3
8 211759 Lê Văn  Hưng  59KD4
9 2007559 Nguyễn Minh  Hưng 59KDE
10 2146357 Đỗ Quang  Lâm  57KD4
11 2026559 Hoàng Gia  Long 59KD2 THẦY NGUYỄN MINH VIỆT    
ĐT :  0904926885
12 2116259 Trần Thị Khánh  Ly 59KD6
13 2016959 Hoàng Thị  Mến 59KD3
14 2052059 Đinh Phú  Mười 59KD1
15 2072059 Trần Trọng  Mỹ  59KD1 THẦY BÙI NGỌC SƠN              
ĐT :  0949801190
16 2086758 Đỗ Văn  Nghĩa 58KD7
17 2106459 Phan Đình  Phương 59KD6
18 2007959 Bùi Anh  Quân  59KD1
19 2115959 Đỗ Xuân  Sơn  59KD6
20 2054359 Nghiêm Viết  Thái 59KD5 THẦY NGUYỄN HOÀNG HIỆP     ĐT :  0983688383
21 2170158 Hoàng Văn  Thành 58KD1
22 2114259 Lê Đại  Thành 59KD5
23 2069659 Nguyễn Xuân  Tiến  59KD4
24 2048959 Vũ Đình  Tiến  59KD2 THẦY TRẦN MINH TÙNG       
ĐT :  0933264426
25 2236657 Trần Thị Nhật    57KDF
26 2082359 Nguyễn Viết  Nam  59KD1
27 2030358 Trần  Tín 58KD8
Sinh viên liên hệ với GVHD để biết thời gian hướng dẫn.
Download Kế hoạch thực hiện tại đây: CV-KehoachDATN.pdfCác đối tác

Kết nối