Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH THU ĐỒ ÁN HỌC LẠI HỌC KỲ 3

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/6/2019

1. Đồ án 3 –> đồ án 8
2. Đồ án kiến trúc Thời gian : 16h – 17H ngày 24/6/2019
Địa điểm : Phòng 401 Nhà A1
Sinh viên chú ý : Sinh viên nộp muộn không thu bài
Các đối tác

Kết nối