Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SV VÀ LỊCH RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 6/8/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG THÔNG BÁO 
LỊCH RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 
THỜI GIAN :      TIẾT 10 - 12 THỨ 4 -  NGÀY 7/8/2019
          ĐỊA ĐIỂM   :      PHÒNG 308H1
TT MSSV Họ và tên Lớp Bộ môn quản lý 
1 2172057 Phạm Thái Tuấn 57KD2 KT Dân dụng
2 2177057 Ngô Đức Anh 57KD6 KT Dân dụng
3 2109858 Nguyễn Văn Vương 58KD3 KT Dân dụng
4 2161258 Lê Văn Sơn 58KD5 KT Dân dụng
5 2062258 Nguyễn Thị Trang 58KD5 KT Dân dụng
6 2127258 Nguyễn Quang Phát 58KD7 KT Dân dụng
7 2109458 Trần Việt Hùng 58KD8 KT Dân dụng
8 2128858 Nguyễn Ngọc Anh 58KDF KT Dân dụng
9 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1 KT Dân dụng
10 2066859 Hoàng Tuấn Anh 59KD1 KT Dân dụng
11 2117459 Đỗ Thanh Bình 59KD1 KT Dân dụng
12 2067859 Trần Duy Cương 59KD1 KT Dân dụng
13 2118959 Trịnh Hải Nam 59KD1 KT Dân dụng
14 2054459 Nguyễn Quang Phúc 59KD1 KT Dân dụng
15 2098759 Nguyễn Thị Quỳnh 59KD1 KT Dân dụng
16 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2 KT Dân dụng
17 2076859 Trần Trung Đức 59KD2 KT Dân dụng
18 2114659 Trần Thành Long 59KD2 KT Dân dụng
19 2069059 Hoàng Thị Thanh Thủy 59KD2 KT Dân dụng
20 2100659 Nguyễn Quang Khải 59KD3 KT Dân dụng
21 2095059 Lê Đỗ Hoàng Sơn 59KD3 KT Dân dụng
22 2064859 Lại Viết Tài 59KD3 KT Dân dụng
23 2083559 Đào Phạm Thanh Tùng 59KD3 KT Dân dụng
24 2082859 Nguyễn Thị Ngọc Anh 59KD4 KT Dân dụng
25 2070059 Lê Thanh Tuấn 59KD5 KT Dân dụng
26 2113659 Nguyễn Trọng Hiếu 59KD6 KT Dân dụng
27 2099859 Đoàn Thị Hiền 59KDF KT Dân dụng
28 2106259 Cao Trọng Phúc 59KDF KT Dân dụng
29 2055759 Nguyễn Thanh Tùng 59KDF KT Dân dụng
30 2006160 Chu Thành An 60KD1 KT Dân dụng
31 2047860 Phạm Trung Hiếu 60KD1 KT Dân dụng
32 2038560 Lê Thị Hoa 60KD1 KT Dân dụng
33 2040960 Hoàng Quang Huy 60KD1 KT Dân dụng
34 2046160 Trần Mạnh Long 60KD1 KT Dân dụng
35 2040360 Nguyễn Quang Minh 60KD1 KT Dân dụng
36 2045060 Hoàng Thị Oanh 60KD1 KT Dân dụng
37 2041660 Nguyễn Hoàng Trung 60KD1 KT Dân dụng
38 2045460 Lê Nguyên Tuấn 60KD1 KT Dân dụng
39 2046660 Nguyễn Văn Dương 60KD2 KT Dân dụng
40 2044660 Nguyễn Thị Thúy 60KD2 KT Dân dụng
41 2047360 Nguyễn Bá Hải 60KD2 KT Dân dụng
42 2044560 Nguyễn Thị Huế 60KD2 KT Dân dụng
43 2040760 Nguyễn Thắng Tiến 60KD2 KT Dân dụng
44 2039660 Vũ Kiều Trang 60KD2 KT Dân dụng
45 2039960 Lê Quý Xuân 60KD2 KT Dân dụng
46 2040060 Lê Thị Minh Châu 60KD3 KT Dân dụng
47 2043660 Bùi Quang Duy 60KD3 KT Dân dụng
48 2042060 Đào Minh Hiếu 60KD3 KT Dân dụng
49 2041360 Vũ Thị Hằng Nga 60KD3 KT Dân dụng
50 2048660 Mai Ngọc Phương 60KD3 KT Dân dụng
51 2049260 Lê Hoàng Sơn 60KD3 KT Dân dụng
52 2049760 Nguyễn Nhật Tân 60KD3 KT Dân dụng
53 2048960 Mai Trọng Thuật 60KD3 KT Dân dụng
54 2045160 Chu Khánh Trường 60KD3 KT Dân dụng
55 2041060 Lê Thế Đôn 60KD4 KT Dân dụng
56 2039760 Nguyễn Trung Đức 60KD4 KT Dân dụng
57 2039260 Thiều Đức Minh 60KD4 KT Dân dụng
58 2046460 Ngô Phạm Hoàng Minh 60KD4 KT Dân dụng
59 2046960 Lê Thị Hồng Nhan 60KD4 KT Dân dụng
60 2044860 Lê Hoàng Nhật 60KD4 KT Dân dụng
61 2048160 Nguyễn Quốc Pháp 60KD4 KT Dân dụng
62 2042460 Lưu Minh Quang 60KD4 KT Dân dụng
63 2044160 Nguyễn Tấn Tài 60KD4 KT Dân dụng
64 2041860 Nguyễn Ngọc Thịnh 60KD4 KT Dân dụng
65 2021760 Đoàn Văn Thường 60KD4 KT Dân dụng
66 2038660 Nghiêm Xuân Vinh 60KD4 KT Dân dụng
67 2039160 Chu Văn Chiến 60KD5 KT Dân dụng
68 2017360 Nguyễn Trọng Đại 60KD5 KT Dân dụng
69 2049460 Nguyễn Mạnh Hùng 60KD5 KT Dân dụng
70 2049660 Nguyễn Đăng Kiên 60KD5 KT Dân dụng
71 2048360 Vũ Hà Phan 60KD5 KT Dân dụng
72 2040860 Phùng Mạnh Quân 60KD5 KT Dân dụng
73 2044960 Trần Đình Quang 60KD5 KT Dân dụng
74 2041260 Đặng Quỳnh An 60KD6 KT Dân dụng
75 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6 KT Dân dụng
76 2049060 Trần Văn Đông 60KD6 KT Dân dụng
77 2041760 Nguyễn Gia Hiệp 60KD6 KT Dân dụng
78 2047160 Đoàn Xuân Hưởng 60KD6 KT Dân dụng
79 2050060 Vương Tiến Kiên 60KD6 KT Dân dụng
80 2044460 Bùi Thị Lan 60KD6 KT Dân dụng
81 2046560 Nguyễn Đức Hoàng Long 60KD6 KT Dân dụng
82 2042760 Hoàng Cẩm Ly 60KD6 KT Dân dụng
83 2045860 Nguyễn Xuân Năm 60KD6 KT Dân dụng
84 2042860 Trần Thế Thắng 60KD6 KT Dân dụng
85 2040160 Nguyễn Tuấn Thành 60KD6 KT Dân dụng
86 2039360 Nguyễn Văn Thưởng 60KD6 KT Dân dụng
87 2043760 Bùi Văn Tiệp 60KD6 KT Dân dụng
88 2035860 Nguyễn Ngọc Trâm 60KD6 KT Dân dụng
89 2041460 Phan Thanh Tuyên 60KD6 KT Dân dụng
90 2042160 Hoàng Hải Yến 60KD6 KT Dân dụng
91 2044260 Hoàng Anh 60KDE KT Dân dụng
92 2033260 Vương Đức Đạt 60KDE KT Dân dụng
93 2029360 Bá Ngọc Đông 60KDE KT Dân dụng
94 2018360 Chu Minh Đức 60KDE KT Dân dụng
95 2043260 Nguyễn Hoàng Bằng Giang 60KDE KT Dân dụng
96 2013260 Mai Ngọc Hải 60KDE KT Dân dụng
97 2034060 Ngô Đức Hiếu 60KDE KT Dân dụng
98 2009560 Nguyễn Duy Hiếu 60KDE KT Dân dụng
99 2031460 Nguyễn Mạnh Hùng 60KDE KT Dân dụng
100 2000760 Đỗ Xuân Trường 60KDE KT Dân dụng
101 2034760 Nguyễn Phúc Vinh 60KDE KT Dân dụng
102 2003160 Vũ Kim Anh 60KDF KT Dân dụng
103 2002360 Vũ Thị Thu 60KDF KT Dân dụng
104 2000160 Nguyễn Hoàng Hải 60KDF KT Dân dụng
105 2036960 Vy Hoàng Hải 60KDF KT Dân dụng
106 2005060 Trần Anh Hào 60KDF KT Dân dụng
107 2003260 Cao Xuân Hòa 60KDF KT Dân dụng
Ghi chú : Sinh viên phải có mặt đầy đủ  gặp GVHD để biết lịch hướng dẫn cụ thể 

 Phân bổ thời gian:

- Tuần 1 (5/8/2019) và 2 (12/8/2019): Các bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn; Sinh viên nhận đồ án và tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế.
- Tuần 3 (19/9/2019) đến 10 (7/10/2019): Sinh viên thực hiện đồ án;
- Tuần 11 (14/10/2019) và 12 (21/10/2019): Sinh viên thể hiện đồ án (02 tuần), nộp và bảo vệ đồ án (thời gian chính xác tùy thuộc vào kế hoạch của từng bộ môn)Các đối tác

Kết nối