Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 ( Năm học 2018 - 2019)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 3/9/2019

                           
            HỘI ĐỒNG 1 : Phòng 401A1 
           Thời gian :  8h sáng thứ 5 ngày 12/9 /2019
1 . Thầy Trần Minh Tùng  - Chủ tịch hội đồng 
2  . Cô Chu Ngọc Huyền   - Thư ký hội đồng 
3 . Thầy Nguyễn Minh Việt
4 . Thầy Bùi Ngọc Sơn
STT MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GVHD TÊN ĐỀ TÀI PHẦN KỸ THUẬT  ĐIỂM 
1 2048959 Vũ Đình  Tiến  59KD2 THẦY TRẦN MINH TÙNG            Thư viện tổng hợp TP.  NT  
2 2116259 Trần Thị Khánh  Ly 59KD6 THẦY NGUYỄN MINH VIỆT Baảo tàng dân tộc Việt nam NT  
3 2236657 Trần Thị Nhật    57KDF THẦY TRẦN MINH TÙNG            Viện đào tạo âm nhạc Music  NT  
4 2072059 Trần Trọng  Mỹ  59KD1 THẦY BÙI NGỌC SƠN               Baảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL NT  
5 2082359 Nguyễn Viết  Nam  59KD1 THẦY TRẦN MINH TÙNG            Nhà thờ giáo sứ Phương Xá ( Đông Hưng - Thái Bình) NT  
6 2106459 Phan Đình  Phương 59KD6 THẦY BÙI NGỌC SƠN               Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp biển đảo Cồn Cỏ  NT  
7 2026559 Hoàng Gia  Long 59KD2 THẦY NGUYỄN MINH VIỆT Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại NT  
8 2115959 Đỗ Xuân  Sơn  59KD6 THẦY BÙI NGỌC SƠN               Tổ hợp khách sạn biển Đà Nẵng NT  
9 2016959 Hoàng Thị  Mến 59KD3 THẦY NGUYỄN MINH VIỆT Khách sạn nghỉ dưỡng Thiên Sơn NT  
10 2030358 Trần  Tín 58KD8 THẦY TRẦN MINH TÙNG            Truường tiểu học chất lượng cao Sài đồng  NT  
11 2086758 Đỗ Văn  Nghĩa 58KD7 THẦY BÙI NGỌC SƠN               KHÔNG GẶP GV    
12 2052059 Đinh Phú  Mười 59KD1 THẦY NGUYỄN MINH VIỆT Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở cao cấp  NT  
13 2007959 Bùi Anh  Quân  59KD1 THẦY BÙI NGỌC SƠN               Bảo  tàng đường sắt Hà nội NT  
Chú ý : - Sau khi bảo vệ xong, những bản vẽ nào được phép của GVHD cho chỉnh sửa thì sửa  ( sau  khi chỉnh sửa phải xin đủ chữ ký )  .                                   
-    Đóng dấu từ  9h  -  10h trước bảo vệ  tốt nghiệp 1 ngày .                                                                                                                                                                          
-    Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 về hội đồng sơ khảo.      

HỘI ĐỒNG 2 : Phòng 401A1 
Thời gian :  13h30 chiều thứ 5 ngày 12/9 /2019
1 . Cô Ngô Hà Thanh                -    Chủ tịch hội đồng 
2 . Thầy Hoàng Nguyên Tùng    -   Thư ký hội đồng 
3 . Thầy Hoàng Thúc Hào 
4 . Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp
TT MSV Họ & Tên  Lớp  GVHD TÊN ĐỀ TÀI  Phần kỹ thuật  Điểm 
1 2148058 Nguyễn Ngọc  Hiếu  58KD5 CÔ NGÔ HÀ THANH                        Khách sạn biển Sầm Sơn NT  
2 2007559 Nguyễn Minh  Hưng 59KDE THẦY HOÀNG THÚC HÀO     Làng khởi nghiệp - START UP - VILLAGE NT  
3 2089558 Trần Trung  Hiếu  58KD6 CÔ NGÔ HÀ THANH                        TT huấn luyện và đào tạo võ cổ truyền Hà Nội NT  
4 2056259 Lương Thị Thanh  Hoài 59KD5 CÔ NGÔ HÀ THANH                        KHÔNG GẶP GV    
5 2069659 Nguyễn Xuân  Tiến  59KD4 THẦY NGUYỄN HOÀNG HIỆP     Thư  viện cộng đồng (LIBRARY - PUBLIC) NT  
6 2092658 Nguyễn Thị  Hồng 58KD3 CÔ NGÔ HÀ THANH                        Khách sạn ven biển  NT  
7 2020459 Thế Thị  Hồng 59KD5 CÔ NGÔ HÀ THANH                        Khách sạn Dimond Tây Hồ  NT  
8 2034959 Hoàng Quốc  Huy 59KD6 THẦY HOÀNG THÚC HÀO     T.T giới thiệu và phát triển truyền thống Hội an  NT  
9 2074559 Trần Quang  Huy 59KD3 THẦY HOÀNG THÚC HÀO     KHÔNG GẶP GV    
10 211759 Lê Văn  Hưng  59KD4 THẦY HOÀNG THÚC HÀO     Trường PTTH nội trú tỉnh Hòa Bình NT  
11 2146357 Đỗ Quang  Lâm  57KD4 THẦY HOÀNG THÚC HÀO     Bảo tàng lúa nước  NT  
12 2054359 Nghiêm Viết  Thái 59KD5 THẦY NGUYỄN HOÀNG HIỆP     KHÔNG GẶP GV    
13 2170158 Hoàng Văn  Thành 58KD1 THẦY NGUYỄN HOÀNG HIỆP     KHÔNG GẶP GV    
14 2114259 Lê Đại  Thành 59KD5 THẦY NGUYỄN HOÀNG HIỆP     KHÔNG GẶP GV    
Chú ý : - Sau khi bảo vệ xong, những bản vẽ nào được phép của GVHD cho chỉnh sửa thì sửa  ( sau  khi chỉnh sửa phải xin đủ chữ ký )  .                   
-    Đóng dấu từ  9h  -  10h trước bảo vệ tốt nghiệp  1 ngày .                                                                                                                                      
-    Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 về hội đồng sơ khảo.      
Các đối tác

Kết nối