Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 KHOÁ 62KD và 61QH

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 10/10/2019

THỜI GIAN :   8H – 16H CHỦ NHẬT NGÀY 27/10/2019

( cả ngày chủ nhật)

 

TT

LỚP

GV PHỤ TRÁCH

PHÒNG

1

62KD1

Thầy Trần Minh Tùng

106H1

2

62KD2

Cô Nguyễn Thùy Dương

107H1

3

62KD3

Cô Ngô Hà Thanh

108H1

4

62KD4

Cô Lê Hồng Vân

110H1

5

62KD5

Thầy  Nguyễn Việt Tùng

109H1

6

62KDE

Thầy Lê Nam Phong

111H1

7

62KDF

Thầy Hoàng Nguyên Tùng

112H1

8

61QH1

Cô Đào Quỳnh  Anh

21H2

9

61QH2

Thầy Hoàng Anh

23H2

 

    Hà nội, ngày  25  tháng 9 năm 2019

        Trưởng bộ môn

Ths. KTS. Doãn Thế Trung

Các đối tác

Kết nối