Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/10/2019

LỊCH HỌC LẠI ĐỒ ÁN 3 -> ĐỒ ÁN 8

  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 20120

 

 

TT

 

TÊN MÔN HỌC

 

G.VIÊN HƯỚNG DẪN

THỜI GIAN - PHÒNG

 HƯỚNG DẪN

1

 

Đồ án kiến trúc DD3 (NV27)

Cô Ngô Hà Thanh

Đt : 0904198074

Tiết: 9h thứ 2 hoặc 4h thứ 6

Phòng 401A1

2

Đồ án kiến trúc DD4 (NV27)

Thây Bùi Ngọc Sơn

Đt : 0949801190

Tiết: 8h30 thứ 3

Phòng :  Tầng 10TN

3

Đồ án kiến trúc DD5 (NV17)

Thầy Lê Anh Vũ

Đt : 0941818368

Tiết: 14h thứ 5

Phòng 401A1

4

 

Đồ án kiến trúc DD6 (NV17)

Thầy  Nguyễn Minh Việt

Đt : 0904926885

Tiết: 14h thứ 4

Phòng Tầng 10TN

5

Đồ án kiến trúc DD7 (NV17)

Thầy Nguyễn MinhViệt

Đt : 0904926885

Tiết: 14h thứ 4

Phòng Tầng 10TN

Thầy Hoàng Anh

Đt : 0904104509

Tiết: 15h thứ 2

Phòng 401A1

6

Đồ án kiến trúc DD8 (NV17)

Thầy Lê Anh Vũ

Đt : 0941818368

Tiết: 15h thứ 5

Phòng 401A1

7

Đồ án kiến kiến trúc  (NV17)

 0904202015

Cô Đào Quỳnh Anh

Chú ý : *   Lịch hướng dẫn từ tuần 11  ra đề

          - Hướng dẫn tuần 12 – 17  

- Tuần 18 thể hiện – Nộp bài 9h -11h thứ 7 ngày 7/12/2019

- Nộp  muộn  không thu bài.

* Sinh viên liên hệ với thầy cô nếu như buổi thông đồ án học lại  bị trùng với với lịch học môn lý thuyết thì thông báo lại với thầy, cô để có lịch hẹn hướng dẫn cụ thể.

Các đối tác

Kết nối