Home Tin tức Thông báo
Lịch thu và chấm đồ án tổng hợp khóa 60KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/10/2019

Bộ môn Kiến trúc Dân dụng thông báo

Lịch thu và chấm đồ án tổng hợp khóa 60KD

 

THỜI GIAN THU BÀI  :  TỪ 9h – 11H30  SÁNG THỨ HAI TUẦN 13  ( 28/10/2019)

ĐỊA ĐIỂM  : TẠI PHÒNG 401 NHÀ A1

 

NHỮNG CHÚ Ý

1.    Sinh viên thể hiện đồ án tổng hợp trên khổ giấy A0 để trình bày trên máy tính. ( không in khổ A0).

2.    Sinh viên in bài ra khô giấy A3 và nộp vào ngày 28/10/2019

3.    Sinh viên lưu đồ án tổng hợp vào USB để trình bày trên máy tính.

4.    Trong nhóm đồ án tổng hợp sinh viên chuản bị máy tính để trình bày.

5.    Ngày bảo vệ trong tuần 14 ( tuỳ vào thời gian của từng hội đồng)

6.    Sinh viên thầy nào hướng dẫn thì bảo vệ ở hội đồng có thầy đó.

 

( SINH VIÊN  XEM HỘI ĐỒNG THÔNG BÁO TRÊN TRANG WEB CỦA BỘ MÔN : kientrucdandung.vn

 

Sinh viên phải có 02 quyển A3

+ Ngày 28/10/2019 thu  01 quyển

+ Ngày bảo vệ  nộp thêm 01 quyển.

( Sau khi bảo vệ xong sinh viên được mang về 01 quyển 

 Bộ môn lưu 01 quyển A3.)

Các đối tác

Kết nối