Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 60KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 4/11/2019

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 1 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN : 8h 30 thứ 3 ngày   5/11/2019
ĐỊA ĐiỂM :  Phòng 401A1
1. Thầy Doãn Minh Khôi 
2. Thầy Hoàng Anh
3. Thầy Nguyễn  Việt Tùng
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2046960 Lê Thị Hồng Nhan 60KD4        
2 2044860 Lê Hoàng Nhật 60KD4        
3 2044460 Bùi Thị Lan 60KD6        
4 2046560 Nguyễn Đức Hoàng Long 60KD6        
5 2031460 Nguyễn Mạnh Hùng 60KDE        
6 2000760 Đỗ Xuân Trường 60KDE        
7 2034760 Nguyễn Phúc Vinh 60KDE        
8 2098759 Nguyễn Thị Quỳnh 59KD1        
9 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2        
10 2040760 Nguyễn Thắng Tiến 60KD2        
11 2082859 Nguyễn Thị Ngọc Anh 59KD4        
12 2113659 Nguyễn Trọng Hiếu 59KD6        
13 2039160 Chu Văn Chiến 60KD5        
14 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6        
15 2042160 Hoàng Hải Yến 60KD6        
16 2038560 Lê Thị  Hoa 60KD1        
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 2 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  8h 00 thứ 4 ngày 6/11/2019
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Doãn Thế Trung
2. Cô Vũ Hương Lan
3 Thầy Lê Nam Phong
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2047360 Nguyễn Bá Hải 60KD2        
2 2044560 Nguyễn Thị Huế 60KD2        
3 2042060 Đào Minh Hiếu 60KD3        
4 2041360 Vũ Thị Hằng Nga 60KD3        
5 2043260 Nguyễn Hoàng Bằng Giang 60KDE        
6 2009560 Nguyễn Duy Hiếu 60KDE        
7 2036960 Vy Hoàng Hải 60KDF        
8 2005060 Trần Anh Hào 60KDF        
9 2044160 Nguyễn Tấn Tài 60KD4        
10 2041860 Nguyễn Ngọc Thịnh 60KD4        
11 2039360 Nguyễn Văn Thưởng 60KD6        
12 2043760 Bùi Văn Tiệp 60KD6        
13 2118959 Trịnh Hải Nam 59KD1        
14 2054459 Nguyễn Quang Phúc 59KD1        
15 2039260 Thiều Đức Minh 60KD4        
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  3  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  13h 30 thứ 4 ngày    6/11/2019
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Trần Minh Tùng
2. Cô Lê Hồng Vân
3. Thầy Phan Tiến Hậu
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2006160 Chu Thành An 60KD1        
2 2048160 Nguyễn Quốc Pháp 60KD4        
3 2021760 Đoàn Văn Thường 60KD4        
4 2035860 Nguyễn Ngọc Trâm 60KD6        
5 2044260 Hoàng Anh 60KDE        
6 2033260 Vương Đức Đạt 60KDE        
7 2003260 Cao Xuân Hòa 60KDF        
8 2062258 Nguyễn Thị Trang 58KD5        
9 2127258 Nguyễn Quang Phát 58KD7        
10 2046160 Trần Mạnh Long 60KD1        
11 2049660 Nguyễn Đăng Kiên 60KD5        
12 2069059 Hoàng Thị Thanh Thủy 59KD2        
13 2005760 Tạ Đức  Đức  60KD3        
14 2042760 Hoàng Cẩm Ly 60KD6        
15 2045860 Nguyễn Xuân Năm 60KD6        
                 
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  4  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  8h 00 thứ  6   ngày    8  /11/2019
ĐỊA ĐIỂM :  Phòng 401A1
1. Cô Ngô Hà Thanh
2. Thầy Lê Anh Vũ
3. Thầy Hoàng Nguyên Tùng
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2045460 Lê Nguyên Tuấn 60KD1        
2 2041660 Nguyễn Hoàng Trung 60KD1        
3 2045160 Chu Khánh Trường 60KD3        
4 2049760 Nguyễn Nhật Tân 60KD3        
5 2040860 Phùng Mạnh Quân 60KD5        
6 2044960 Trần Đình Quang 60KD5        
7 2098759 Nguyễn Thị Quỳnh 59KD1        
8 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2        
9 2040760 Nguyễn Thắng Tiến 60KD2        
10 2076859 Trần Trung Đức 59KD2        
11 2114659 Trần Thành Long 59KD2        
12 2046460 Ngô Phạm Hoàng Minh 60KD4        
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  5 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  13h 30 thứ  3 ngày 5/11/2019
ĐỊA ĐIỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Hoàng Thúc Hào 
2. Thầy Nguyễn Quang Minh
3. Cô Đào Quỳnh Anh
4. Cô Chu Ngọc Huyền
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2048960 Mai Trọng Thuật 60KD3        
2 2047160 Đoàn Xuân Hưởng 60KD6        
3 2050060 Vương Tiến Kiên 60KD6        
4 2013260 Mai Ngọc Hải 60KDE        
5 2034060 Ngô Đức Hiếu 60KDE        
6 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1        
7 2066859 Hoàng Tuấn Anh 59KD1        
8 2055759 Nguyễn Thanh Tùng 59KDF        
9 2029360 Bá Ngọc Đông 60KDE        
10 2018360 Chu Minh Đức 60KDE        
11 2048660 Mai Ngọc Phương 60KD3        
12 2070059 Lê Thanh Tuấn 59KD5        
13 2043660 Bùi Quang Duy 60KD3        
14 2044660 Nguyễn Thị Thúy  60KD2        
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  6 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  8h 30 thứ 5 ngày  7/11/2019
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Nguyễn Đức Vinh
2. Thầy Nguyễn Thùy Dương
3. Thầy Trần Nguyễn Hoàng Hiệp
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2095059 Lê Đỗ Hoàng Sơn 59KD3        
2 2017360 Nguyễn Trọng Đại 60KD5        
3 2049460 Nguyễn Mạnh Hùng 60KD5        
4 2049060 Trần Văn Đông 60KD6        
5 2041760 Nguyễn Gia Hiệp 60KD6        
6 2041260 Đặng Quỳnh An 60KD6        
7 2040360 Nguyễn Quang Minh 60KD1        
8 2040060 Lê Thị Minh Châu 60KD3        
9 2038660 Nghiêm Xuân Vinh 60KD4        
10 2044660 Nguyễn Thị Thúy 60KD2        
11 2042460 Lưu Minh Quang 60KD4        
12 2042860 Trần Thế Thắng 60KD6        
13 2040160 Nguyễn Tuấn Thành 60KD6        
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 7   CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  9h30 thứ 2   ngày   4 /11/2019
ĐỊA ĐIỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Nguyễn Việt Huy
2. Thầy Đặng Việt Long
3. Thầy Bùi Ngọc Sơn
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2083559 Đào Phạm Thanh Tùng 59KD3        
2 2002360 Vũ Thị Thu 60KDF        
3 2049260 Lê Hoàng Sơn 60KD3        
4 2099859 Đoàn Thị Hiền 59KDF        
5 2003160 Vũ Kim Anh 60KDF        
6 2000160 Nguyễn Hoàng Hải 60KDF        
7 2172057 Phạm Thái Tuấn 57KD2        
8 2047860 Phạm Trung Hiếu 60KD1        
9 2177057 Ngô Đức Anh 57KD6        
10 2046660 Nguyễn Văn Dương 60KD2        
11 2048360 Vũ Hà Phan 60KD5        
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 8  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 60KD
THỜI GIAN :  8h 00 thứ 7 ngày 9/11/2019
ĐỊA ĐIỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Lý Quốc Sơn
2. Thầy Trần Quốc Việt 
3. Thầy  Trần Tuấn Anh
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2064859 Lại Viết Tài 59KD3        
2 2045060 Hoàng Thị Oanh 60KD1        
3 2109458 Trần Việt Hùng 58KD8        
4 2128858 Nguyễn Ngọc Anh 58KDF        
5 2100659 Nguyễn Quang Khải 59KD3        
6 2172057 Phạm Thái Tuấn 57KD2        
7 2047860 Phạm Trung Hiếu 60KD1        
8 2177057 Ngô Đức Anh 57KD6        
9 2046660 Nguyễn Văn Dương 60KD2        
10 2048360 Vũ Hà Phan 60KD5        
11 2106259 Cao Trọng Phúc 59KDF        
12 2039660 Vũ Kiều Trang 60KD2        
13 2039960 Lê Quý Xuân 60KD2        
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
Các đối tác

Kết nối