Home Tin tức Thông báo
ĐIỂM THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 - KHOÁ 62KD và 61QH

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/12/2019

Bộ môn KTDD thông báo trước điểm cho toàn thể các bạn SV. Ai có thắc mắc thì cần phản hồi trước 15h ngày Thứ Ba 17/12/2019.

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 61QH1
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2041261 Nguyễn Hoàng Anh 61QH1 6.5 6.5  
2 2041561 Vũ Thị Lan Anh 61QH1 5.5 5.5  
3 2041961 Hoàng Phan Bảo Cầm 61QH1 7 7  
4 2042061 Đào Anh Chiến 61QH1 5 5  
5 2042161 Nguyễn Quốc Chinh 61QH1 6 6  
6 2042861 Nguyễn Việt Cường 61QH1 7 7  
7 2198258 Nguyễn Văn Dậu 58QH1 5 5  
8 2042961 Nguyễn Tiến Doanh 61QH1 7 7  
9 2043561 Phạm Trung Dũng 61QH1 5.5 5.5  
10 2043961 Nguyễn Ngọc Duy 61QH1 7.5 7.5  
11 2044061 Phạm Lê Khánh Duy 61QH1 5 5  
12 2043661 Nguyễn Thùy Dương 61QH1 7 7  
13 2044161 Nguyễn Thị Đào 61QH1 5 5  
14 2044261 Nguyễn Văn Đức 61QH1 7 7  
15 2044461 Trần Huy Đức 61QH1 6 6  
16 2044961 Trương Hồng 61QH1 3 3  
17 2045061 Phạm Việt Hải 61QH1 5 5  
18 2045261 Nguyễn Quỳnh Hoa 61QH1 7 7  
19 2046261 Phạm Quốc Huy 61QH1 BH BH  
20 2045961 Nguyễn Ngọc Thanh Hưng 61QH1 5.5 5.5  
21 2046361 Phạm Gia Khánh 61QH1 5.5 5.5  
22 2046461 Bùi Trung Kiên 61QH1 BH BH  
23 2046761 Nguyễn Diệu Linh 61QH1 7 7  
24 2047061 Nguyễn Đức Long 61QH1 BH BH  
25 2047161 Quán Đức Lương 61QH1 7 7  
26 2047261 Phạm Anh Minh 61QH1 6.5 6.5  
27 2047361 Nguyễn Trọng Nam 61QH1 6.5 6.5  
28 2047561 Lê Xuân Nghĩa 61QH1 6 6  
29 2047661 Nguyễn Trung Nghĩa 61QH1 5 5  
30 2047861 Nguyễn Thị Nguyên 61QH1 6 6  
31 2048561 Chu Mạnh Quyền 61QH1 7 7  
32 2048761 Trần Thiện Thanh 61QH1 5.5 5.5  
33 2049561 Nguyễn Văn Tiến 61QH1 8 8  
34 2098859 Lê Đăng Tùng 59QH1 BH BH  
35 2050461 Hà Tiến Việt 61QH1 6 6  
36 2050661 Nguyễn Tiến Việt 61QH1 6.5 6.5  
37 2051061 Nguyễn Tuấn 61QH1 5 5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 61QH2
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2041361 Phạm Tuấn Anh 61QH2 6 6  
2 2041461 Trần Tiến Anh 61QH2 6 6  
3 2041661 Phạm Thị Ngọc ánh 61QH2 6.5 6.5  
4 2042261 Đinh Văn Công 61QH2 5 5  
5 2042361 Đỗ Văn Công 61QH2 5 5  
6 2042761 Nguyễn Văn Cường 61QH2 6 6  
7 2043361 Nguyễn Tiến Dũng 61QH2 6 6  
8 2044661 Trần Trường Giang 61QH2 6 6  
9 2044861 Nguyễn Yên 61QH2 6.5 6.5  
10 2045161 Vũ Ngọc Hiếu 61QH2 6 6  
11 2045361 Nguyễn Thị Thu Hoài 61QH2 6.5 6.5  
12 2045461 Vương Thị Hoàn 61QH2 6.5 6.5  
13 2045561 Nguyễn Việt Hoàng 61QH2 7 7  
14 2045761 Cao Đăng Huân 61QH2 6 6  
15 2046061 Ngọ Thị Lan Hương 61QH2 9 9  
16 2046861 Nguyễn Thị Thùy Linh 61QH2 7 7  
17 2047961 Nguyễn Tiến Phong 61QH2 7.5 7.5  
18 2041960 Đào Quang Quân 60QH2 7.5 7.5  
19 2048261 Nguyễn Anh Quân 61QH2 5 5  
20 2048361 Phạm Hồng Quân 61QH2 6 6  
21 2048961 Trần Đức Thành 61QH2 6 6  
22 2049061 Phạm Khắc Thế 61QH2 6.5 6.5  
23 2049161 Nguyễn Thị Hà Thu 61QH2 7 7  
24 2049361 Đoàn Mạnh Thuấn 61QH2 5 5  
25 2049861 Tống Công 61QH2 6 6  
26 2049961 Nguyễn Đình Tuấn 61QH2 5.5 5.5  
27 2050161 Vũ Trung Tuấn 61QH2 7 7  
28 2050361 Trần Hà Vi 61QH2 6 6  
29 2050561 Nguyễn Bá Việt 61QH2 5.5 5.5  
30 2050861 Phạm Thế Vinh 61QH2 6.5 6.5  
31 2050961 Phạm Xuân Vinh 61QH2 6 6  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD1
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2000162 Nguyễn Văn An 62KD1 3.5 3.5  
2 2000361 Bùi Hoàng Anh 62KD1 BH BH  
3 2000262 Đặng Châu Anh 62KD3 6 6  
4 2001162 Lê Duy Anh 62KD1 4.5 4.5  
5 2001462 Lê Quang Anh 62KD1 BH BH  
6 2003162 Trần Minh Anh 62KD1 5.5 5.5  
7 2001661 Trần Tuấn Anh 61KD3 BH BH  
8 2003262 Vũ Hoàng Anh 62KD1 6.5 6.5  
9 2003762 Trần Thượng Ban 62KD1 5.5 5.5  
10 2022960 Lê Văn Hồng Cường 60KD3 BH BH  
11 2005962 Nguyễn Anh Dũng 62KD1 4.5 4.5  
12 2007562 Trần Ngô Anh Duy 62KD1 4.5 4.5  
13 2008562 Nguyễn Hữu Đạt 62KD1 5 5  
14 2008962 Phạm Tiến Đạt 62KD3 4.5 4.5  
15 2009262 Nguyễn Duy Điệp 62KD1 5 5  
16 2009762 Nguyễn Anh Đức 62KD1 5 5  
17 2010862 Vũ Trường Giang 62KD1 6 6  
18 2011562 Nguyễn Thị Hải 62KD1 4.5 4.5  
19 2012861 Hoàng Trọng Hiếu 61KD2 BH BH  
20 2013562 Nguyễn Hữu Trung Hiếu 62KD1 BH BH  
21 2014162 Trần Trọng Hiếu 62KD1 8 8  
22 2014762 Bùi Minh Hiệu 62KD1 6.5 6.5  
23 2017462 Hoàng Trọng Huy 62KD1 5 5  
24 2016762 Nguyễn Hoàng Thu Hương 62KD1 5.5 5.5  
25 2017062 Trần Thị Thu Hường 62KD1 7 7  
26 2017561 Nguyễn Quang Khải 61KD2 BH BH  
27 2020462 Trần Thị Ngọc Lan 62KD3 8.5 8.5  
28 2022062 Trương Khánh Linh 62KD1 BH BH  
29 2022762 Lưu Văn Long 62KD1 5.5 5.5  
30 2023062 Vũ Thành Long 62KD1 5 5  
31 2023362 Thân Văn Lượng 62KD1 7.5 7.5  
32 2004860 Trần Công Minh 60KD1 BH BH  
33 2025062 Trần Quang Minh 62KD1 4.5 4.5  
34 2027562 Trần Thị Bích Ngọc 62KD1 4.5 4.5  
35 2027762 Phạm Hoàng Nguyên 62KD1 5.5 5.5  
36 2028862 Trịnh Quang Ninh 62KD1 4.5 4.5  
37 2029162 Nguyễn Thế Phong 62KD1 4.5 4.5  
38 2029762 Trần Thị Phương 62KD4 5.5 5.5  
39 2030762 Trần Minh Quốc 62KD1 5 5  
40 2031262 Bùi Đức Sang 62KD1 8 8  
41 2031362 Nguyễn Hồng Sáng 62KD1 5.5 5.5  
42 2031762 Nguyễn Hoàng Sơn 62KD2 5.5 5.5  
43 2033862 Lê Thị Phương Thảo 62KD1 7 7  
44 2033962 Phạm Thanh Thảo 62KD1 5 5  
45 2034462 Nguyễn Minh Thế 62KD1 6.5 6.5  
46 2037562 Nguyễn Anh Tuấn 62KD1 8.5 8.5  
47 2037862 Phạm Văn Tuấn 62KD1 6 6  
48 2038462 Đoàn Văn Tùng 62KD1 7 7  
49 2039462 Ngô Thanh Tuyền 62KD1 6.5 6.5  
50 2039862 Nguyễn Đào Quốc Việt 62KD1 6.5 6.5  
51 2039962 Trần Quang Việt 62KD1 8 8  
52 2040162 Nguyễn Ngọc Yên 62KD1 3.5 3.5  
53 2030360 Nguyễn Thị Yến 60KD1 6.5 6.5  
BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20
Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 62KD2
Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1
Ngày thi:        /    /                 Phòng thi
Trang 1
                                 
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú
1 2002462 Nguyễn Việt Anh 62KD2 6 6  
2 2002662 Phạm Tuấn Anh 62KD2 4.5 4.5  
3 2002762 Phạm Văn Thế Anh 62KD4 3 3  
4 2004962 Ngô Văn Cường 62KD2 4.5 4.5  
5 2005162 Nguyễn Như Cường 62KD2 6.5 6.5  
6 2005662 Lê Thị Dung 62KD2 5 5  
7 2006162 Nguyễn Tiến Dũng 62KD2 BH BH  
8 2006362 Phạm Duy Dũng 62KD2 BH BH  
9 2006462 Trương Tiến Dũng 62KD2 5.5 5.5  
10 2007362 Nguyễn Nhật Duy 62KD2 3 3  
11 2007962 Phạm Quang Đại 62KD2 5.5 5.5  
12 2011862 Trần Thanh Hải 62KD2 5 5  
13 2012262 Hoàng Thị Bích Hằng 62KD2 4.5 4.5  
14 2013261 Nguyễn Minh Hiếu 61KD3 BH BH  
15 2013962 Nguyễn Văn Hiếu 62KD2 5 5  
16 2043560 Đồng Trung Hòa 60KD4 5.5 5.5  
17 2016262 Hoàng Mạnh Hùng 62KD2 5.5 5.5  
18 2015762 Đinh Văn Hưng 62KD2 5.5 5.5  
19 2018662 Đoàn Quốc Khánh 62KD2 6 6  
20 2019162 Nguyễn Đăng Khoa 62KD2 6 6  
21 2019362 Bàn Việt Khương 62KD2 5.5 5.5  
22 2019562 Nguyễn Văn Kiên 62KD2 6 6  
23 2021062 Hoàng Bảo Linh 62KD2 5 5  
24 2021762 Trần Khánh Linh 62KD2 5.5 5.5  
25 2022362 Đặng Viết Lộc 62KD2 6 6  
26 2047460 Nguyễn Văn Lượng 60KD2 5.5 5.5  
27 2024862 Nguyễn Văn Minh 62KD2 6 6  
28 2026562 Trần Hồng Nam 62KD2 5.5 5.5  
29 2026762 Trịnh Ngọc Nam 62KD2 5.5 5.5  
30 2027062 Hoàng Thị Như Ngọc 62KD2 6.5 6.5  
31 2027462 Phan Văn Ngọc 62KD2 6 6  
32 2027662 Lương Trung Nguyên 62KD2 5 5  
33 2028362 Mai Hồng Nhung 62KD2 4.5 4.5  
34 2030162 Phạm Hồng Quân 62KD2