Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 5/9/2017

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN  LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TÊN ĐỀ TÀI 
1 2070454 Nguyễn Huy Hoàng  54KD3  GV Lê Hồng Vân  Khách sạn Eragon Tower 
2 2238657 Lê Hồng Công  57KD5  GV Hoàng Anh  Nhà ở đại chúng Vincity
3 2195257 Nguyễn Thành Quân  57KD2  GV Đặng Việt Long KS du lịch Hoàng Tần 
4 2018754 Đoàn Anh Tú  54KD3  GV Lê Hồng Vân  Khách sạn biển Đà nẵng Ocear Palace 
5 2139555 Nguyễn Tiến Phong  55KD6  GV Hoàng Anh  TT hành chính tỉnh Hà tĩnh 
6 2025057 Nguyễn Thành Đạt  57KDF GV Lê Hồng Vân  Trung tâm chăm sóc người cao tuổi 
7 2020154 Đinh Huy Hoàng  54 KD3 GV Đặng Việt Long Trường học bán trú Tà Gềnh 
8 2178356 Đặng Cao Dũng  56KD3 GV Hoàng Anh  Thư viện cộng đồng thủ đô 
9 2157954 Bùi Văn Lưỡng  54KD4  GV Lê Hồng Vân  Khách sạn Tây Hồ 
10 2138857 Phạm Thùy Linh 57KD3  GV Hoàng Anh  Tổ hợp không gian E"coLINK COM PLEX
11 2000556 Nguyễn Hoàng Sơn  56KD6 GV Đặng Việt Long Truường phổ thông liên cấp Hoài Đức - HN
12 2055054 Nguyễn  Thành Trung 54KD4  GV Lê Hồng Vân  Ký túc xá đại học Dược cơ sở 2
13 2172154 Lê Bá Hải  54KD4  GV Đặng Việt Long Không gặp giáo viên hướng dẫn 
14 2183856 Nguyễn Trần Tuấn  56KD4 GV Đặng Việt Long Bảo tàng nông nghiệp VN
Thời gian chấm sơ khảo : 8h30 thứ 6 ngày 15/9/2017
Địa điểm :  Phòng 401 nhà A1 

Chú ý:

- Các SV trong hội đồng sơ khảo phải có mặt đúng giờ.
- SV bảo vệ trước hội đồng bằng pano khổ A0 (SV phải chuẩn bị bảng hoặc pano để treo bài)
- Sinh viên nộp 01 phiếu theo dõi ĐATN, 01 đĩa CD, 01 thuyết minh, 02 phiếu nhận xét của GVHD (1 giấy phần kiến trúc, 1 giấy phần kỹ thuật) cho hội đồng sơ khảo.
- Bảo vệ xong sv xin đóng dấu vào đồ án tại bộ môn KTDD.Các đối tác

Kết nối