Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH PHÂN CÔNG SV ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - BM KTDD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/9/2017

TỔNG 23 SV 
TT Mã Sv Họ & Tên  Lớp  Số ĐT SV  GVHD ĐT GVHD
1 2147255 Kha Ngọc  Sơn  55KD5 0963526242 TS. Trần Minh Tùng 0933264426
2 2077256 Hoàng Văn  Phúc  56KD5 01664078305 TS. Trần Minh Tùng
3 2014156 Trần Nhật  Vũ  56KD1 0932319333 TS. Trần Minh Tùng
4 2171756 Dương Tận Kha  56KD1 01668575095 TS. Trần Minh Tùng
5 2149155 Nguyễn Xuan  Bắc 55KD4 01634688241 GV Nguyễn Việt Tùng 0904515183
6 2066556 Trần Thanh  Thúy  56KD4 0969207740 GV Nguyễn Việt Tùng
7 2139555 Nguyễn Tiến  Phong  55KD6 0982466826 GV Nguyễn Việt Tùng
8 2213157 Lê Thị Lương  Yên  57KD6 097852829 GV Nguyễn  Đức Vinh  0983536065
9 2044257 Trần Ngọc  Anh  57KDE 0936537131 GV Nguyễn  Đức Vinh 
10 2014657 Bùi Thu  Hương  57KDF 01672403207 GV Nguyễn  Đức Vinh 
11 2133256 Đào Văn  Chuân  56KD2 088858282 GV Nguyễn Quang Minh  0902188094
12 2079256 Lê Bảo  Hoàng 56KD3 0942061639 GV. Nguyễn Quang Minh 
13 2218256 Hoàng Bảo  Yến  56KD3 0931668383 GV Nguyễn Quang Minh 
14 2178356 Đặng Cao Dũng  56KD3 0989725999 GV Nguyễn Quang Minh 
15 2154857 Vũ Anh  Tuấn  57KD5 0987620029  GV Ngô Hà Thanh 0904198074
16 2079957 Trương Hải  Đăng  57KD5 0975912615  GV Ngô Hà Thanh
17 2017957 Nguyễn Chí  Hiếu  57KDF 0904517893  GV Ngô Hà Thanh
18 2230257 Phạm Văn  Tuấn  57KDF 0972751000  GV Ngô Hà Thanh
19 2243857 Bùi Thảo  Hương  57KD6 01627161128 GV Nguyễn Văn Đoàn 0913082515
20 2074557 Nguyễn Anh  Linh  57KD1 0961932998 GV Nguyễn Văn Đoàn
21 2084155 Lưu Anh  Khoa  55KD3 0972251992 GV Nguyễn Văn Đoàn
22 2104057 Nguyễn Văn  Vân  57KD5 01675966893 GV Nguyễn Văn Đoàn
23 2124957 Lê Văn  Tùng 57KD5   GV Trần Quốc Việt  01227316799
Chú ý :
- Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài tốt nghiệp ( tuần 6 ngày 11/9/2017) 
- Xem kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đính kèm
Các đối tác

Kết nối