Home Tin tức Thông báo
LỊCH HỌC LẠI ĐỒ ÁN NGUYỆN VỌNG 27 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 26/9/2017

TT

TÊN MÔN HỌC

G.VIÊN HƯỚNG DẪN

THỜI GIAN - PHÒNG

 HƯỚNG DẪN

1

Đồ án kiến trúc DD3 (NV27)

Thầy Phan Tiến Hậu

10h30 sáng thứ 5, P401A1

2

Đồ án kiến trúc DD4 (NV27)

Thầy Nguyễn Quang Minh

4h chiều thứ 5, P401A1

3

Đồ án kiến trúc DD5 (NV27)

Cô Ngô Hà Thanh

9h sáng thứ 2 – P401A1

4

Đồ án kiến trúc DD6 (NV27)

Thầy Lý Quốc Sơn

9h 30 sáng thứ 6 – P401A1

5

Đồ án kiến trúc DD7 ( NV27)

Thầy Nguyễn Việt Tùng

10h sáng thứ 5 – P401A1

Thầy Lê Nam Phong

9h sáng thứ 3 – P401A1

6

 

Đồ án kiến trúc DD8 (NV27)

 

Thầy Nguyễn Văn Đoàn

9h sáng thứ 5 – P401A1

7

Đồ án kiến kiến trúc  (NV27)

Thầy Đặng Việt Long

8h30 sáng thứ 2 – P401A1

8

Thầy Lê Anh Vũ

9h sáng thứ 5 – P401A1

9

Đồ án nội thất  (NV27)

Thầy Nguyễn Văn Đoàn

9h sáng thứ 5 – P401A1

Chú ý : - Tuần 8 - 9 nhận nhiệm vụ và khu đất  tại phòng 401A1

-  Hướng dẫn từ tuần 9 - 14

           -  Tuần 15 thể hiện

-  Thu bài :  9h – 10h sáng  thứ 7 ngày 17/11/2017 P401A1

-   Nộp muộn không thu bài.

 

Các đối tác

Kết nối