Home Tin tức Thông báo
Lịch thu và chấm đồ án tổng hợp khóa 58KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 24/10/2017

Bộ môn Kiến trúc Dân dụng thông báo: 
Lịch thu và chấm đồ án tổng hợp khóa 58KD


THỜI GIAN THU BÀI : TỪ 9H – 10H SÁNG THÚ 2 TUẦN 13 (30/10/2017 - Lùi lại 2 ngày so với thông báo trước)
ĐỊA ĐIỂM : PHÒNG 401 NHÀ A1
NHỮNG CHÚ Ý
1. Sinh viên thể hiện đồ án tổng hợp trên khổ giấy A0 để trình bày trên máy tính. ( không cần in bài A0).
2. Sinh viên lưu các file bản vẽ vào USB hoặc CD để trình bày trên máy tính. 
3. Sinh viên in bài ra khô giấy A3 và nộp vào ngày 30/10/2017.
4. Sinh viên chủ động chuản bị máy tính để trình bày (nên chuẩn bị theo nhóm sinh viên của từng hội đồng).
5. Ngày bảo vệ trong tuần 13 (sẽ thông báo sau, tuỳ vào thời gian của bố trí của từng hội đồng)
6. Sinh viên của thầy hướng dẫn nào sẽ bảo vệ đồ án ở hội đồng có thầy đó. (ngày giờ bảo vệ, danh sách hội đồng sẽ được cập nhật trên trang web của bộ môn)
7. Sinh viên phải có 02 quyển A3 + Ngày 30/10/2017 thu 01 quyển + Ngày bảo vệ nộp thêm 01 quyển. ( Sau khi bảo vệ xong sinh viên được mang về 01 quyển Bộ môn lưu 01 quyển A3.)Các đối tác

Kết nối