Home Tin tức Thông báo
LỊCH THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 KHOÁ 60

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/10/2017

 

           THỜI GIAN :   8H NGÀY CHỦ NHẬT ( tuần 12)  29/10/2017

                                             ( cả ngày chủ nhật)

 

TT

LỚP

GV PHỤ TRÁCH

PHÒNG

1

60KD1

Thầy  Trần  Minh Tùng

107H1

2

60KD2

Cô Nguyễn Thùy Dương

108H1

3

60KD3

Thầy Đặng Việt Long

109H1

4

60KD4

Cô Đào Quỳnh Anh

111H1

5

60KD5

Thầy  Phan Tiến Hậu

112H1

6

59KD6

Cô Vũ Hương Lan

204H1

7

59KDE

Thầy  Nguyễn  Minh Việt

10.2TN

8

59KDF

Thầy Nguyễn Việt Tùng

904TN

9

57QH1

Cô Lê Hồng Vân

105H1

10

57QH2

Thầy  Bùi Ngọc Sơn

106H1

 

   Hà nội  ngày 16   tháng 10 năm 2017

           Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng 

Các đối tác

Kết nối