Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG VÀ LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 58KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 26/10/2017

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 1 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 58KD

THỜI GIAN :  :  14h sáng chiều  6 ngày 3/11/2017

ĐỊA ĐIỂM : TẠI PHÒNG 401A1

1.      Thầy Doãn Minh Khôi

2.      Thầy Hoàng Anh

3.      Thầy Nguyễn Minh Việt

4.      Thầy Lê Anh Vũ

 

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

GVHD

Điểm QT

Điểm KT

1

2175458

Ngô Văn

Đạt

58KD1

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

2

2066558

Nguyễn Thị

Oanh

58KD6

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

3

2118058

Vũ Tuấn

Anh

58KD2

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

4

2068758

Hà Minh

Công

58KD2

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

5

2067458

Nguyễn Đức

Anh

58KD4

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

6

2115658

Vũ Văn

Bảng

58KD4

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

7

2004658

Nguyễn Lâm

Khoa

58KDE

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

8

2017758

Hoàng Mạnh

Khôi

58KDE

TS. Doãn Minh Khôi

 

 

9

2062858

Trần Văn

Nhân

58KD4

Ths. Nguyễn Minh Việt

 

 

10

2102958

Nguyễn Thị

Phượng

58KD4

Ths. Nguyễn Minh Việt

 

 

11

2121458

Nguyễn Văn

Cường

58KD8

Ths. Nguyễn Minh Việt

 

 

12

2068358

Hoàng Quốc

Duy

58KD8

Ths. Nguyễn Minh Việt

 

 

13

2103458

Hứa Đức

Đạt

58KD5

Ths. Hoàng Anh

 

 

14

2172057

Phạm Thái

Tuấn

58KD5

Ths. Hoàng Anh

 

 

15

2087058

Nguyễn Danh

Tuyên

58KD5

Ths. Hoàng Anh

 

 

16

2064758

Lê Văn

Cường

58KD7

Ths. Hoàng Anh

 

 

17

2070558

Bùi Quang

Cường

58KD7

Ths. Hoàng Anh

 

 

18

2099758

Phạm Đức

Cảnh

58KD8

Ths. Hoàng Anh

 

 

19

2063058

Phạm Tiến

Tuấn

58KD8

Ths. Hoàng Anh

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 2  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 58KD

THỜI GIAN :  :  8h sáng thứ 6 ngày 3/11/2017

ĐỊA ĐIỂM : TẠI PHÒNG 401A1

1.       Thầy Doãn Thế Trung

2.       Cô Nguyễn Tuyết Nga

3.    Thầy Nguyễn Việt Huy

4.    Thầy Lê Nam Phong

 

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

GVHD

Điểm QT

Điểm KT

1

2080258

Vương Mạnh

Linh

58KD1

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

2

2062658

Nguyễn Cao

Đài

58KD4

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

3

2003958

Đào Duy

Tùng

58KDF

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

4

2169658

Bùi Tấn

Hùng

58KDF

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

5

2121058

Nguyễn Văn

Đại

58KD4

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

6

2089558

Trần Trung

Hiếu

58KD6

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

7

2160258

Mai Thị

Hằng

58KDF

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

8

2120158

Đỗ Thị Tuyết

Ngân

58KDF

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

9

2046758

Nguyễn Mạnh

Hiệp

58KDF

Ths. Doãn Thế Trung

 

 

10

2065258

Đỗ Tất

Thắng

58KD5

Ths. Nguyễn Tuyết Nga

 

 

11

2174358

Trần Thị

Thanh

58KD5

Ths. Nguyễn Tuyết Nga

 

 

12

2078958

Vũ Quang

Tiến

58KD6

Ths. Nguyễn Tuyết Nga

 

 

13

2097458

Dương Thị Cẩm

Vân

58KD6

Ths. Nguyễn Tuyết Nga

 

 

14

2059558

Phùng Gia

Hoằng

58KD8

Ths. Nguyễn Tuyết Nga

 

 

15

2084257

Nguyễn Văn

Lộc

58KD8

Ths. Nguyễn Tuyết Nga

 

 

16

2058258

Nguyễn Quang

Hòa

58KD7

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

17

2117058

Vũ Văn

Lương

58KD7

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

18

2103457

Nguyễn Đức

Long

58KD8

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

19

2108958

Nguyễn Xuân

Mạnh

58KD8

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

20

2031258

Chu Thị Minh

Trang

58KDE

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

21

2103958

Trần Ngọc

Anh

58KDF

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

22

2154558

Hoàng Anh

Giang

58KDF

TS.Nguyễn Việt Huy

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 3  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 58KD

THỜI GIAN :  :  8h sáng thứ 3 ngày 31/10/2017

ĐỊA ĐIỂM : TẠI PHÒNG 401A1

1.      Thầy Trần Minh Tùng

2.      Cô Lê Hồng Vân

3.      Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp

4.      Thầy Phan Tiến Hậu

 

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

GVHD

Điểm QT

Điểm KT

1

2100358

Nguyễn Thị

Ngọc

58KD1

TS. Trần Minh Tùng

 

 

2

2106558

Hoàng Thọ

Dũng

58KD3

TS. Trần Minh Tùng

 

 

3

2093858

Đào Trọng

Nghĩa

58KD3

TS. Trần Minh Tùng

 

 

4

2110158

Nguyễn Trung

Kiên

58KD2

TS. Trần Minh Tùng

 

 

5

2108558

Đỗ Văn

Huỳnh

58KD6

TS. Trần Minh Tùng

 

 

6

2092658

Nguyễn Thị

Hồng

58KD3

TS. Trần Minh Tùng

 

 

7

2184258

Nguyễn Thub

Vân

58KD2

TS. Trần Minh Tùng

 

 

8

2079358

Đoàn Thị

Hương

58KDF

TS. Trần Minh Tùng

 

 

9

2099658

Nguyễn Thu

Phương

58KD1

TS.Trần Minh Tùng

 

 

10

2116758

Nguyễn Thị

Thảo

58KD1

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

11

2065558

Trần Thị

58KD1

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

12

2109158

Trần Văn

Minh

58KD3

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

13

2060758

Phùng Văn

Nam

58KD3

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

14

2112858

Trần Bảo

Liêm

58KD6

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

15

2090458

Phạm Ngọc

Mai

58KD6

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

16

2114958

Nguyễn Văn

Ngọc

58KD6

Ths. Lê Hồng Vân

 

 

17

2175358

Trần Văn

Hoàng

58KD4

Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

18

2118758

Nguyễn Văn

Khanh

58KD4

Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

19

2123058

Mai Văn

Hạnh

58KD5

Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

20

2092858

Bùi Việt

Hưng

58KD5

Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

21

2087158

Vũ Ngọc

Bảo

58KD7

Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

22

2102858

Vũ Công

Chức

58KD7

Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 4  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 58KD

THỜI GIAN:  14h chiều thứ 4 ngày 1/11/2017

ĐỊA ĐIỂM : TẠI PHÒNG 401A1

1.      Cô Ngô Hà Thanh

2.      Thầy Nguyễn Văn Đoàn

3.      Thầy Đặng Việt  Long

4.      Cô Phạm Mỹ Lan

 

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

GVHD

Điểm QT

Điểm KT

1

2172258

Nguyễn Thị Phương

Thảo

58KD6

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

2

2072958

Giáp Văn

Hải

58KD1

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

3

2095858

Vũ Văn

Hiệu

58KD1

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

4

2118558

Nguyễn Quốc

Trưởng

58KD7

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

5

2108358

Lương Thị

Dung

58KD1

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

6

2106758

Nguyễn Văn

Đạt

58KD2

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

7

2057858

Vũ Trung

Kiên

58KDE

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

8

2080658

Nguyễn Thị Thùy

Linh

58KDE

Ths. Ngô Hà Thanh

 

 

9

2074758

Dương Việt

Dũng

58KD2

GV. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

10

2099458

Nguyễn Mạnh

Dũng

58KD2

GV. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

11

2195758

Vũ Phương

Linh

58KD3

GV. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

12

2067758

Nguyễn Huy

Đức

58KD6

GV. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

13

2091558

Trần Minh

Đức

58KD6

GV. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

14

2109058

Mai Ngọc

Quân

58KD8

GV. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

15

2170458

Cao Xuân

Trường

58KD3

Ths. Đặng Việt Long

 

 

16