Home Tin tức Thông báo
Kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 1 - Lần 3

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 12/11/2017

1. Thời gian : 8h30 sáng thứ 3 ngày 14/11/2017
2. Địa điểm : Phòng 401 Nhà A1
3. Yêu cầu: Sinh viên phải có mặt đầy đủ đúng giờ chuẩn bị đầy đủ khối lượng.
4. Nội dung kiểm tra :
+ Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc / Quy hoạch và Phần Kỹ thuật.Các đối tác

Kết nối