Home Tin tức Thông báo
LỊCH THU ĐỒ ÁN NGUYỆN VỌNG 27

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 13/11/2017

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO

 LỊCH THU ĐỒ ÁN NGUYỆN VỌNG 27

-  ĐỒ ÁN 3   à  ĐỒ ÁN 8

-  ĐỒ ÁN NỘI THẤT

-  ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC

THỜI GIAN  :  14h  – 15h chiều ngày 21/11/2017

                                                ĐỊA ĐIỂM   :   P401 NHÀ A1

                                                        Nộp muộn không thu bàiCác đối tác

Kết nối