Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/11/2017

Sinh viên có tên trong danh sách thực tập tốt nghiệp tại bộ môn Kiến trúc Dân dụng lưu ý.
- Sinh viên nào đã chủ động liên hệ chỗ thực tập thì đến đăng kí để Bộ môn duyệt và cho phép.
- Sinh viện nào chưa có chỗ thực tập, cũng lên Bộ môn để nhận nơi thực tập được phân công.

Hạn cuối đăng kí 16h ngày 28/11/2017
Địa điểm: P 402 nhà A1
Các đối tác

Kết nối