Home Tin tức Thông báo
ĐIỂM ĐỒ ÁN DD5 - 2017

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 29/11/2017

Bộ môn KTDD thông báo điểm đồ án DD5 block1 học kỳ 1 năm học 2017-2018. 
Các bạn SV có thắc mắc về điểm số cần phản hồi trước thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017 
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P 402 Nhà A1

Điểm lớp 60KD1 20171_KI__331629_60KD1_.pdf
Điểm lớp 60KD2 20171_KI__331629_60KD2_.pdf
Điểm lớp 60KD3 20171_KI__331629_60KD3_.pdf
Điểm lớp 60KD4 20171_KI__331629_60KD4_.pdf
Điểm lớp 60KD5 20171_KI__331629_60KD5_.pdf
Điểm lớp 60KD6 20171_KI__331629_60KD6_.pdf
Điểm lớp 60KDF 20171_KI__331629_60KDF_.pdfCác đối tác

Kết nối